UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Władze

 

Anna Gawarecka

prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

Izabela Lis-Wielgosz

prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz zastępca dyrektora ds. naukowych IFS

 

 

 

 

Joanna Rękas

prof. UAM dr hab. Joanna Rękas pełnomocnik dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 

-->