UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Agata Rogoś

dr Agata Rogoś
Zakład Literatur Południowosłowiańskich
email: a.a.rogos@gmail.com, agata.rogos@amu.edu.pl
dyżur:

Agata Rogoś jest adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę doktorską dotyczącą słowiańskiej i albańskiej pamięci zbiorowej i współczesnych dyskursów tożsamości w Macedonii. Prowadzi również badania na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w ramach projektu opartego na dyskursach pogranicza w Albanii i Macedonii, prowadzonego przez prof. Christiana Voßa. Jej badania łączą obszary kultury wizualnej, antropologii i badań nad pamięcią i koncentrują się na pograniczu południowosłowiańsko-albańskim. Publikowała wiele artykułów na temat pamięci zbiorowej i dyskursów tożsamościowych na Bałkanach.

Wybrane publikacje:

 1. Rogoś A., Skanderbeg. Rewizje. Reprezentacje. Reminiscencje (eds. B. Zieliński, A. Rogoś), Wydawnictwo Naukowe UAM 2018.
 2. Rogoś A., Cross boundary identities of the Albanian Muslims in Socialist Macedonia, In Islam auf dem Balkan: Muslimische Traditionen im lokalen, nationalen und transnationalen Kontext, (Eds. J. Telbizova-Sack, Chr. Voss), Berlin et al. 2019
 3. Rogoś A., Tailoring Identities: Displacement in the Self-portrayals of the Jewish Women Escaping to Albania, In “Studia Judaica” 21 (2018),  1 (41), p. 159–173
 4. Rogoś A., The city as a polemic space: symbolic transformations of the northern and southern parts of Skopje, In Szlakiem miast (nie)wyobrażonych. Kontekst słowiański, Instytut Filologii Słowiańskiej (eds. P. Borowiak, M. Baer), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2018, s.167-191.
 5. Rogoś A., Antiquization processes in Macedonian, Kazakh and Turkmen National Narratives: visual constructs that shape political conceptions, In New Nationalisms in European and Postcolonial Discourses: Politics, Literature, and Culture, “Open Cultural Studies” 2018: 1, p. 111-123 (open access journal).
 6. Rogoś A., Od figury bohatera do komunikatu politycznego – uwagi na temat albańskich pomników Skanderbega, In Skanderbeg. Rewizje. Reprezentacje. Reminiscencje (eds. Bogusław Zieliński, Agata Rogoś), Wydawnictwo Naukowe UAM 2018, p. 129-145.
 7. Rogoś A.,
 8. Rogoś A., Nga njeriu i ri tek kulti i individit në veprën e Dritëro Agollit dhe në artin e realizmit socialist, In Dritëro Agolli, Dritëro Agollit, (Studime kushtim në 85-vjetorin e lindjes), Tiranë 2017, p. 21-44.
 9. Rogoś A., Miti i gjuhës në letërkëmbimin e Thimi Mitkos në dritën e ndërtimit të identitetit shqiptar, In Konferencë shkencore ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195- vjetorin e lindjes, Universiteti Fan S. Noli, Korçë 2015, p. 321-329.
 10. Rogoś A., He may not seem what he can be. Performative acts and identity discourse in the artworks of Andrzej Karmasz, In Sexing the borders, (ed. Katarzyna Kosmala), Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 115-131.
 11. Rogoś A., There is no art without consequences, In Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej, (eds. M. Sztandara, G. Injac, W. Kuligowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, p. 165-172.

Agata Rogoś o sobie:

-->