UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

KIERUNKI

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi następujące kierunki studiów:

W ramach powyższych kierunków Instytut proponuje zdobycie zawodu w następujących specjalizacjach:

  • translatorskiej (I st.)
  • kulturowo-turystycznej (I st.)
  • translatorskiej (II st.)
  • kultur południowo- i zachodniosłowiańskich (II st.)

Poza wybranym przez siebie językiem kierunkowym studenci poznają inny język słowiański oraz jeden z języków zachodnich.

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej do prowadzenia zajęć wykorzystują najnowsze metody kształcenia, opierające się na technologiach audiowizualnych. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się zajęcia prowadzone przez wykładowców Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi, oprócz tradycyjnych wykładów i konwersatoriów, zajęcia w formie warsztatowej, skupione przede wszystkim wokół specjalizacji kulturowej i tusrystycznej. Prowadzone są lekcje muzealne, m.in. w Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach (kolekcja ikon) czy spotkania w Cerkwii prawosławnej.

Instytut Filologii Słowiańskiej skupia się również na przystosowaniu procesu kształceniu do potrzeb osób niepełnosprawanych. Oprócz dostosowanych do takich potrzeb nowych warunków lokalowych, IFS uruchomił fakultatywne wykłady otwarte, a także konwersatoria dotyczące podstaw pisma Braille’a.

Każdego roku studenci IFS mogą wziąć udział w licznych wyjazdach, naukowych, wycieczkach i szkołach letnich organizowanych przez pracowników IFS oraz zagraniczne uczelnie partnerskie.


Our offer in English

The following descriptions do not refer to new specialities, but only reflect the offer of subjects taught in Polish (lecture).

Field of study:  Slavonic studies; specialty: Czech/Bulgarian, Serbian, Croatian studies

Balkan Studies


Chcesz wiedzieć więcej o kierunkach i rekrutacji? Napisz jan.pesina@wp.pl lub zajrzyj na facebook 

-->