UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STRUKTURA

W Instytucie znajdują się następujące Zakłady i Pracownia:

Zakład Literatur Południowosłowiańskich

kierownik: dr hab. Ewa Szperlik – e-mail: ewaszper@amu.edu.pl

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Balowski – e-mail: balowski@amu.edu.pl

Zakład Języków Południowosłowiańskich

kierownik: prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa – e-mail: mawal@amu.edu.pl

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

kierownik: dr hab. prof. UAM Marzanna Kuczyńska – e-mail: marzanna@amu.edu.pl

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych

kierownik: dr hab. prof. UAM Magdalena Koch – e-mail: mkoch@amu.edu.pl

-->