UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Plany – semestr letni

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć w semestrze letnim 2018/2019

BUŁGARYSTYKA

BAŁKANISTYKA

FIL. CZESKA

FIL. CHORWACKA

FIL. SERBSKA

SLAW.-POL.

-->