UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

HISTORIA

O INSTYTUCIE

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych Instytutu są studia w zakresie literatury, języka i kultury obszaru środkowoeuropejskiego, zachodnio- i południowosłowiańskiego.

Instytut współpracuje z rozmaitymi jednostkami, inicjując i włączając się w organizację lokalnych wydarzeń np. w roli pośrednika między instytucjami kulturalnymi z krajów kierunkowych , wspierając wiedzą i doświadczeniem w imprezach tematycznych związanych z regionem zachodniosłowiańskim, południowosłowiańskim, z szeroko rozumianym terenem bałkańskim. Od lat Instytut współpracuje z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw południowosłowiańskich, rokrocznie goszcząc w swoich murach ambasadorów oraz członków misji konsularnych.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: filologia bułgarska, chorwacka, serbska, filologia czeska, studia polonistyczno-slawistyczne, a także komparatystyczne studia południowosłowiańskie, unikatowy kierunek bałkanistyka oraz dwuletnie magisterskie Balkan Studies prowadzone w języku angielskim.

Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych historii, literaturze, kulturze, językowi wybranego kraju kierunkowego, na lektoratach prowadzonych przez native speakerów rozwijają kompetencje językowe i translatorskie.

Studenci mają szansę na wyjazd stypendialny do zagranicznych ośrodków akademickich (zwykle dzięki programowi Erasmus Plus). Studenci mogą również skorzystać z oferty wymiany pomiędzy uczelniami polskimi, którą umożliwia Program Mobilności Studentów (MOST).

Zajęcia z praktycznej nauki języków prowadzone są w salach multimedialnych oraz profesjonalnym laboratorium językowym, dającym Studentom możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie języka specjalizacji.

Instytut Filologii Słowiańskiej jest organizatorem dwóch ważnych festiwali: Poznań Slavic Fest (dawniej znany jako Poznański Festiwal Piosenki Słowiańskiej) oraz Balkan Film Fest. Co roku organizowane są wyjazdy zagraniczne studentów na Bałkany organizowane m.in. przez Koło Naukowe dające możliwość poznania kultury oraz języka kraju, poprzez bezpośrednie obcowanie z jego rodzimymi użytkownikami.


HISTORIA INSTYTUTU

Tradycje poznańskiej slawistyki sięgają roku 1918 – daty powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszym z otwartych wydziałów był Wydział Filozoficzny, obejmujący nauki humanistyczne i przyrodnicze. W nowo utworzonym Uniwersytecie znalazło zatrudnienie wielu wybitnych polskich slawistów, takich jak: Tadeusz Lehr-SpławińskiMikołaj Rudnicki czy Henryk Ułaszyn. Od 1925 roku zaczęto dzielić Wydział na bardziej wyspecjalizowane jednostki, powołano m.in. Wydział Humanistyczny, w którego skład wchodził Instytut Zachodniosłowiański.

Po II wojnie światowej w 1949 roku stworzono na Uniwersytecie Poznańskim Katedrę Literatur Zachodniosłowiańskich, której w 1952 roku zmieniono nazwę na Katedrę Literatur Słowiańskich – jej kierownikiem (do 1962 r.) był Stefan Vrtel-Wierczyński. W 1965 roku Katedrę rozbudowano o specjalizację rusycystyczną, przemianowując ją na Katedrę Filologii Rosyjskiej, a od 1969 roku na Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. W jego strukturze, jako Zakład Języków i Literatur Słowiańskich, do 1988 roku funkcjonowała Katedra Filologii Słowiańskiej. Przez wiele lat kierownikiem Zakładu była doc. dr hab. Halina Pańczyk.

W latach 1988-1996 Katedrą Slawistyki kierował prof. dr hab. Tadeusz Zdancewicz. Od 1996 do 1999 roku kuratorem katedry był prof. dr hab. Bogdan Walczak. W październiku 1999 roku jej kierownictwo objął prof. dr hab. Bogusław Zieliński.

W roku 2008 Katedra Filologii Słowiańskiej uchwałą Senatu UAM z dnia 30 czerwca 2008 r. została przekształcona w Instytut Filologii Słowiańskiej, któremu do dnia dzisiejszego jako dyrektor przewodzi prof. dr hab. Bogusław Zieliński. W tym roku nastąpiły też przenosiny Instytutu z Collegium Novum do Collegium Maius, w którym do dzisiaj mieści się jego siedziba.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna w uznaniu wysokiej jakości kształcenia uchwałą z dnia 25 lutego 2009 udzieliła kierunkowi filologia specjalność filologia słowiańska bezwarunkowej 5-letniej akredytacji.

 

-->