UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Barbara Jarysz-Markaj

mgr Barbara Jarysz-Markaj
Zakład Literatur Południowosłowiańskich
email: michkucharski@op.pl
dyżur: czwartek 11.30-13.00, gab. 386

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

instytucja przyjmująca

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

czas trwania

01.03.-30.04.2013

miejsce pobytu

Nowy Sad, Serbia

Michał Kucharski o sobie:

Od 2011 roku zasiadam w Radzie Osiedla Naramowice w Poznaniu, od 2015 jestem jej wiceprzewodniczącym. Aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności i Poznania w ramach organizacji pozarządowych.

-->