UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE

Konferencja naukowa

„Książka i technologie w przeszłości i dziś”

Warszawa 15-16 marca 2016 r.

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają na wspólnie organizowaną konferencję naukową nt.: „Książka i technologie w przeszłości i dziś”.

Przedmiotem konferencji będą różnorodne relacje pomiędzy życiem książki, a technologiami związanymi m.in. z przygotowaniem publikacji, dystrybucją, promocją oraz odbiorem książki. Interesuje nas zarówno ujęcie historyczne, jak i spojrzenie na współczesność, refleksja nad starymi drukami, książką XIX i XX wieku oraz nowe zjawiska w XXI stuleciu.

Chcemy też spojrzeć na książkę jako na narzędzie służące rozwojowi techniki. Szczególnie interesujące wydają się zagadnienia dotyczące historii i współczesności publikacji dotyczących procesów wytwarzania książki.

Do udziału w konferencji oprócz bibliologów i informatologów zapraszamy przedstawicieli innych dyscyplin, jak na przykład historyków, literaturoznawców, historyków nauki i techniki oraz wszystkich, których zainteresowaniom badawczym bliska jest proponowana tematyka.

Zgłoszenia prosimy przesyłać adres mailowy: ksiazka.technologie@uw.edu.pl do dnia 07 lutego 2016 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł.

O przyjęciu referatu przez komitet naukowy poinformujemy do 15 lutego 2016 r. Wraz z informacją przekażemy numer konta bankowego, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW: ul Nowy Świat 69, III piętro.

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów

Mikołaj Ochmański

——————————————————————–

ПОКАНА

 за учество на собир

Почитувани,

Ве покануваме да учествувате на Деветтиот научен собир на млади македонисти – Конференција во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова, кој ќе се одржи на 12–13 мај 2016 година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Во врска со тоа ви ги доставуваме следниве информации.

 • Услови за учество:
 • возрасна граница: 35 години;
 • академски степен: студенти на завршна година на студии, дипломирани, постдипломци, магистри и докторанди.
 • Теми:
  • темите треба да се однесуваат на македонскиот јазик, литература и култура во самостоен или во компаративен/контрастивен контекст на сите рамништа и од различни аспекти.
 • Апстракт:
 • апстрактот треба да содржи меѓу 150 и 200 збора на македонски или на англиски и да се достави на адресата на собирот: mmakedonisti2016@gmail.com
 • Работни јазици:
 • македонски, сите други словенски јазици, англиски. Наведете на кој јазик ќе биде вашата презентација/реферат.
 • Рок за поднесување:
 • насловот на темата и апстрактот треба да се испратат до 1 март 2016 год.

Забелешка: Одговорот за прифаќањето на темите ќе ви го доставиме во втората половина на март.

Другите информации во врска со програмата на собирот, како и за престојот во Скопје (за учесниците од странство), ќе ви ги доставиме дополнително.

Со надеж дека ќе се пријавите за учество,

Срдечни поздрави,

Организацискиот одбор

Катерина Велјановска, претседател

Искра Пановска-Димкова, член                                                                                   Весна Мојсова-Чепишевска,член                                                                   Бобан Карапејовски, член

Иван Антоновски, член

—————————————————————————————————————————————–
Dear Slavic Linguistics Society,My name is Jasmina Popaja and I am the Volunteer Service Project Manager at Iowa Legal Aid. Iowa Legal Aid is a not-for-profit organization that provides free legal assistance to low-income Iowans across the state of Iowa. It handles civil legal issues involving basic necessities, fundamental rights and physical safety, such as health care, consumer rights, education, employment, individual rights, housing, debt collection, family law and government benefits.In addition to its staff members, Iowa Legal Aid fulfills its mission with the help of volunteers including language proficiency evaluators who play an important role in assisting low-income Iowans with limited English proficiency (LEP) skills gain access to justice.

With a Bosnian-speaking population of over 15,000 people in Iowa we are currently in need of Bosnian-speaking language evaluators. I am writing to inquire if any of your colleagues may be willing to assess the skills of prospective volunteer translators and/or proofread the work of accepted volunteer translators.

The evaluation involves reviewing two paragraphs translated by a prospective volunteer translator and providing us with a brief assessment. We also need assistance with proofreading of materials translated by accepted volunteer translators. Both of those tasks can be completed via e-mail in accordance with the evaluator’s availability. Naturally, the assessments will be recognized as volunteer contributions to Iowa Legal Aid.

To learn more about Iowa Legal Aid, please visit our website at www.iowalegalaid.org

Thank you for your consideration.

Kind regards,

Jasmina Popaja
Volunteer Service Project Manager
Iowa Legal Aid
1111 9th Street, Suite 230
Des Moines, IA 50314
515.243.1198 Ext. 1692

————————————————————————————————————-

Symposium Etymologicum

Śladami myśli etymologicznej

[w stulecie urodzin wybitnego slawisty i etymologa Profesora Franciszka Sławskiego]

 

Kraków

25-27 maja 2016 rok

 

Formularz zgłoszeniowy /  Application form

 

DANE PERSONALNE / PERSONAL DATA
Imię i nazwisko / Full name:  
Stopień zawodowy lub tytuł naukowy / Academic degree or title :  
Nazwa uczelni lub instytucji naukowej / Name of higher education or research institution:  
Adres do korespondencji / Your address:  
Telefon komórkowy / Phone number:  
Adres e-mail / E-mail address:  

 

REFERAT  / PAPER 
Tytuł referatu / Title of the paper: 
Abstrakt (maks. 1000 znaków) / Abstract (up to 1,000 characters): 
Słowa kluczowe (do 6)/ Key words (maximum 6): 

 

Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny (komputer z oprogramowaniem, projektor, nagłośnienie)

 

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 pln lub 75 euro prosimy wnieść po akceptacji referatu na podany przez nas w późniejszym terminie numer konta.

 

FAKTURA
Dane do faktury (pełna nazwa instytucji, dokładny adres z kodem pocztowym, NIP) 

Invoice details (name of institution, address, Tax Identification Number)

 

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać

do 29 lutego 2016  roku

na adres: symp.etym@gmail.com

 

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje mogą zostać wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych.

 

————————————————————————————————————–

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna

17-18 listopada 2016

Miejsce:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych
 (Польша)

Organizatorzy:Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Filozofii
Instytut Filologii Polskiej
Centrum Badań Europy Wschodniej
Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

dr hab. Arkadiusz Dudziak

dr hab. Ewa-Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

dr Iza Matusiak-Kempa

Adres:

UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Kontakty:

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl
tel. ++ 48 602 175 802

Problematyka:Planowana konferencja naukowa nawiązuje do ogólnopolskiej konferencja „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, która odbyła się na UWM w Olsztynie w listopadzie 2014 roku. Kontynuując poprzednią sesję, konstatujemy, że choć badania aksjologiczne mają w polskiej humanistyce długotrwałą historię, to jednak wciąż stanowią obszar nowych badań interdyscyplinarnych, a we współczesnej nauce, w pewnym stopniu zdominowanej przez różne odmiany antropologii, problematyka aksjologiczna przeżywa swój rozkwit.Celem konferencji będzie przedstawienie stanowisk badawczych oraz dyskusja  nad kategoriami wartości i wartościowania w ujęciu teoretycznym i metodologicznym, a także przy uwzględnieniu różnych rozwiązań empirycznych — w odniesieniu do języka, komunikacji społecznej, literatury, mediów, sztuki, polityki, religii, ruchów społecznych itd. Przewidujemy przedyskutowanie kilku istotnych zagadnień współczesnej aksjologii, i n. następujące:

§ status, przedmiot i funkcje wartości we współczesnej filozofii

§ klasyfikacje i typologie wartości

§ relatywizm a absolutyzm aksjologiczny

§ polska tradycja oraz współczesny stan badań w zakresie aksjologii

§ aksjologia w epoce postmodernizmu: nowe style myślenia

§ aksjologia — światopogląd — prakseologia

§ semantyka aksjologiczna w tekście/dyskursie

§ międzykulturowe aspekty wartości i wartościowania

§ wartości w różnych obszarach komunikacji

§ teoretyczne i empiryczne aspekty aksjolingwistyki

 • § Przewiduje się opublikowanie tomu pokonferencyjnego §§
Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywają jej uczestnicy. Składka konferencyjna wynosi 430 zł, dla pracowników i doktorantów UWM w Olsztynie — 190 zł.Powyższa kwota obejmuje: wyżywienie (obiady) w dniach 18-19 listopada; kolację uroczystą w dniu 19 listopada; wydanie tomu pokonferencyjnego; materiały konferencyjne.Prosimy o przesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji do 1 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszenia jest w załączeniu. Konferencja odbędzie się w Olsztynie, w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który należy do najpiękniejszych ośrodków akademickich w Polsce i Europie. Na terenie kampusu, poza obiektami dydaktycznymi, znajdują się dwa jeziora (jedno z plażą i wypożyczalnią sportu wodnego), park leśny, stadion, basen, stadnina koni, ultranowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej z unikatową hodowlą roślin energetycznych na dachu. 

 

międzynarodowa konferencja naukowa

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna

18-19 listopada 2016

Miejsce:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych
 (Польша)

Zgłoszenie referatu

 

Imię i nazwisko (stopień, tytuł naukowy): …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uczelnia, instytut / katedra: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Temat referatu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Abstrakt (ok. 500 znaków): ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane do faktury: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………….

                    Podpis

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania.

——————————————————————————————
Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension
Slavicists are spoiled for choice when it comes to corpus linguistics: large and elaborate corpus resources like the Czech National Corpus and the Russian National Corpus is the norm rather than the exception for this language family. In the more recent years, electronic resources for earlier stages of the Slavic languages have appeared as well, and are steadily getting bigger and more sophisticated, giving new opportunities to Slavic historical linguists.
The members of the research project „Birds and Beasts: Shaping Events in Old Russian” (UiT The Arctic University of Norway) would like to invite papers for a conference on the use and development of such resources. We are interested both in linguistic studies using Slavic historical and/or diachronic data from electronic resources, and in more methodological papers on such resources.
Invited speakers:
David Birnbaum (University of Pittsburgh)
Leonid Iomdin (The Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of sciences)
Roland Meyer (Humboldt University of Berlin)
Pavel Petrukhin (V.V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences)
The conference takes place in Tromsø April 21-22 2015, and will also include the official launch of the Tromsø OCS and Old Russian Treebank (TOROT), a dependency treebank of approximately 300 000 words including Old Church Slavonic, Old Russian and Middle Russian texts.
Abstracts will be reviewed by a scientific committee, and should be submitted to slavic.corpora@gmail.com. The abstract should be in English and not exceed 500 words including figures, tables and references. The deadline for submitting an abstract is February 1. Notice of acceptance will be given by February 20.
Conference website: site.uit.no/slavhistcorp
Contact e-mail: slavic.corpora@gmail.com
Organising committee at UiT The Arctic University of Norway:
Aleksandrs Berdičevskis
Hanne Eckhoff
Tore Nesset

————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego i in. ma zaszczyt zaprosić na:

III Zlot Młodych Badaczy Kultury (wcześniej: Zlot Młodych Kulturoznawców), z tematem przewodnim konferencji:

Czas w badaniach nad kulturą

20-21 marca 2015 r.

Szczegółowe zaproszenie na konferencję wraz z plakatem znajdą państwo w załączniku, a także na stronie internetowej http://zlotkultury.weebly.com/

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

--------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo!

W dniach 30 marca - 1 kwietnia 2015 roku Katedra Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego organizuje interdyscyplinarną 
ogólnopolską konferencję naukową na temat KULTURY DUCHOWEJ W JĘZYKU I 
TEKŚCIE. Do wzięcia udziału zapraszamy m. in. germanistów, polonistów, 
filozofów, socjologów, pedagogów kultury i pedagogów międzykulturowych, 
by rozmawiać o społecznie ważnym problemie dzisiejszej kondycji ludzkiej 
odbitej w języku i współczesnych tekstach kultury Polaków i Niemców. 
Załączamy CALL FOR PAPERS konferencji wraz z formularzem zgłoszenia i 
cieszymy się na Państwa przyjazd do Olsztyna.

Prosimy o upowszechnienie niniejszej informacji wśród pracowników 
Państwa instytutu.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny konferencji
KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE
dr Tomasz Żurawlew
dr Aneta Jachimowicz
Katedra Filologii Germańskiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

CALL FOR PAPERS Konferencja naukowa KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE
Zgłoszenie do udziału w konferencji KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE

————————————————————–

Szanowni Państwo,

chciałbym zaprosić do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej „The Holocaust and the Contemporary World”, która
odbędzie się w Krakowie w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku. Szczegóły
znajdą Państwo na stronie http://holocaustworld.ug.edu.plprof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

——————————————————————–

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

w WARSZAWIE

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 561 89 03

ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW

INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW

ZAPRASZAJĄ NA DRUGĄ CZĘŚĆ

OGÓLNOPOLSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

POD TYTUŁEM

 

Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś

Estetyka, poetyka, style myślenia

  

WARSZAWA 26 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

Ciężar i lekkość raczej nie bywają przedmiotem systematycznej refleksji badaczy kultury ani teoretyków sztuki, mimo że wiele autorytetów (w tym wybitni myśliciele i artyści) upatrywało w nich jakości szczególnych, o charakterze mniej lub bardziej uniwersalnym. Dla przykładu lekkość została onegdaj uznana za synonim poetyckiej sprawność fantazji (Wilhelm von Humboldt), przejaw wesołej wolności właściwej obrazowaniu groteskowemu (Michał Bachtin), oznakę doskonałości powieściowej gry z nakazami prawdopodobieństwa i chronologii (Milan Kundera); Søren Kierkegaard zaś dojrzał w niej fundament rozumowania niesystemowego, paradoksalnego i z gruntu niepokornej ironii — tej „nieskończenie lekkiej gry z nicością”, która pozwala unieść się ponad bezpośrednią egzystencję. Z kolei autor Psychologii sztuki,Lew Wygotski, z opozycją ciężaru i lekkości wiązał artystyczność opracowania tematu w dziele, i w relacji tej upatrywał sensu psychologicznego reakcji estetycznej odbiorcy. Zagadnienie ciężaru i lekkości odegrało także niebłahą rolę w poglądach artystycznych Italo Calvino. Ten wybitny włoski pisarz i eseista, poświęcając swoje Wykłady amerykańskieprzymiotom literatury gwarantującym jej trwanie w trzecim tysiącleciu, w pierwszej kolejności wymienił właśnie lekkość, akcentując przy tym antropologiczne uwarunkowania twórczości literackiej i przedstawiając literaturę jako „funkcję egzystencjalną, jako poszukiwanie lekkości w reakcji na ciężar życia”. (Calvino zarysował nawet osobistą wizję procesu historycznoliterackiego jako walki dwóch przeciwstawnych tendencji: ciężaru i lekkości). Z kolei za polskiego apologetę lekkości można by uznać Witolda Gombrowicza, który dowodził w Dzienniku, że lekkość to, być może, „najgłębsze, co artysta ma do powiedzenia filozofowi”. Gombrowicz przeciwstawił proteuszową naturę artysty ciężarowi „monolitów” (ciężar człowieka ustalonego w określonym charakterze, ociężałość nauk zamykających świat w jednym punkcie widzenia oraz epok zdominowanych niepokojami metafizycznymi czy moralnymi), afirmując jej dynamiczny, transcendentalny charakter. Według autora Pornografii istota artyzmu, i lekkości zarazem, wiąże się z oglądem świata z wielu punktów widzenia, prawdziwa sztuka nie znosi bowiem autorytetów ani „abstrakcyjnego mędrkowania”, jest „grą nieustanną”, lekkomyślnie zawieszającą sprzeczności, zmienną i amoralną…

 

Obrady przewidziane na 26 września są zaplanowane jako kontynuacja i zarazem niezależne dopełnienie  sympozjum, które odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w czerwcu bieżącego roku (Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia, 2 czerwca 2014).

 

Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia to interdyscyplinarna konferencja naukowa, której celem jest refleksja nad różnorodnymi tekstami kultury przez pryzmat kategorii ciężaru i lekkości, w kontekście kwestii zasygnalizowanych powyżej, jak i wątków nowych, pozostających w związku z przemianami tekstualności.

Przewiduje się między innymi namysł nad następującymi zagadnieniami:

– refleksja teoretyczna na temat kategorii ciężaru i lekkości, problem ich wartościowania;

– ciężar i lekkość jako style myślenia i tworzenia oraz jako doświadczenia estetyczne;

– ciężar i lekkość a klasyczne kategorie estetyczne (piękno, brzydota, wzniosłość, komizm, groteska, tragizm, wdzięk);

– sprzeczność afektywna jako problem percepcji dzieła sztuki;

– wykładniki ciężaru i lekkości w rożnych rodzajach sztuki (m.in. literatura, film, komiks, sztuki plastyczne, architektura, muzyka) i w różnych typach dyskursów;

– gatunkowe uwarunkowania ciężaru i lekkości w różnorodnych tekstach kultury;

– ciężar i lekkość w perspektywie mono- i polisemiotycznej oraz intermedialnej;

– ciężar i lekkość w elitarnym i popularnym obiegu kultury;

– rola ciężaru i lekkości w strategiach perswazyjnych;

– ciężar i lekkość w perspektywie epistemologii (poznanie „językowe” a „wzrokowe”);

– dualizm i unizm jako dwa założenia metodologiczne dla badania pojęcia ciężaru i lekkości;

– ciężar i lekkość jako kategorie wyznaczające principium comparationis analizy badawczej na poziomie: elementów podstawowych dzieła, ich układów (kompozycji), środków wypowiedzi;

– ciężar i lekkość jako problem materii w poezji konkretnej, analogowej i cyfrowej;

– ciężar i lekkość jako środki budujące wizualny kontrast barw, linii, faktur, kompozycji; znaki graficzne ciężaru i lekkości;

 

Propozycje wystąpień nieprzekraczających 20 minut prosimy nadsyłać w formie kilkuzdaniowych abstraktów, w postaci załącznika w formacie Word wraz z tytułem wystąpienia, danymi autora, numerem telefonu, stopniem naukowym i dokładną afiliacją na adres konferencjewnh.uksw@o2.pl do 4 lipca 2014 r.  

 

Informacje w sprawie akceptacji tematu: do 6 lipca 2014 r.

 

Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (260 zł.): 10 lipca 2014 r. Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 (na dowodzie wpłaty podajemy: „Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś”).

 

Czas i miejsce obrad: piątek 26 września 2014 r., Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.

 

Opłata w wysokości 260 złotych pokrywa materiały konferencyjne, bufet, obiad oraz koszty związane z publikacją zakwalifikowanych do druku artykułów w recenzowanej książce pokonferencyjnej.

 

Bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane wraz z decyzją o akceptacji zgłoszonego tematu. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: brygida.pawlowska@gmail.com

 

Organizatorzy:

Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. UKSW,

dr Agnieszka Smaga

mgr Aleksandra Piętka

———————————————————————————————————————-

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

oraz

Fundacja Slawistyczna

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

Wydarzenia – od traumy do euforii

Warszawa, 29−30 września 2014 roku

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wspólnej refleksji badawczej nad dwudziestowiecznymi wydarzeniami mającymi przełomowe znaczenie dla procesu samoidentyfikacji narodów Słowiańszczyzny oraz do podjęcia próby określenia ich miejsca na mapie pamięci współczesnej Europy.

Przeszłość, postrzegana jako ciąg wydarzeń, jest jednym z czynników determinujących tożsamość, definiujących system narodowych wartości, znajdujących odzwierciedlenie w kulturze. Proponowana refleksja nad przełomowymi wydarzeniami XX wieku – determinującymi obraz współczesnej Europy nie tylko w wymiarze polityczno-geograficznym, ale przede wszystkim mentalnym − sprzyjać będzie dotarciu do źródeł narodowych fascynacji oraz narodowych traum, a także do zrozumienia mechanizmów rządzących tworzeniem mitów, wskaże klucz do odczytywania – często pozornie ukrytych – treści odwołujących się do przeszłości.

Oglądowi zostaną poddane zarówno te wydarzenia, które napiętnowały dzieje najnowsze, stając się przyczyną narodowej (lub światowej) traumy, jak również te, które są wartościowane pozytywnie, stając się powodem dumy poszczególnych narodowości. W obu przypadkach wyznacznikiem decydującym o podjęciu refleksji będzie znaczenie wydarzenia dla procesu samookreślenia narodu. Analizowane będą tylko te, które można opisać w kategoriach przełomu, znajdującego odzwierciedlenie w zmianie systemu aksjologicznego, a także w języku, literaturze, sztukach plastycznych, kinematografii.

 

Organizatorzy przewidują pracę pięciu bloków tematycznych:

1. językoznawczego, którego uczestnicy rozważać będą między innymi frazeologiczne reminiscencje wybranych wydarzeń oraz neosemantyzymy;

2. literaturoznawczego, gdzie uwaga koncentrować się będzie nie tylko na utworach literatury pięknej, ale też na znaczących świadectwach osobistych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów wcześniej niepublikowanych ze względów cenzuralno-ideologicznych;

3. sztuk pięknych, w którego ramach oglądowi zostaną poddane utwory plastyczne oraz muzyczne inspirowane przełomowymi wydarzeniami XX wieku;

4. kinematograficznego, gdzie rozważane będą przede wszystkim obrazy kultowe dla wybranych wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji mnemonicznej;

5. antropologiczno-aksjologicznego, gdzie refleksja koncentrować się będzie wokół wydarzeń traumatycznych i euforycznych z perspektywy „zwykłego człowieka”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin −  literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, historyków sztuki, filmoznawców, antropologów. Konferencja otwarta jest również dla doktorantów z Polski i z zagranicy, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie − dokonanej przez organizatorów − oceny nadesłanych abstraktów.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.

Termin nadsyłania zgłoszeń (na załączonym formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej wydarzenia@ispan.waw.pl): 20 lipca 2014 roku.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Program konferencji zostanie ustalony do końca lipca 2014 roku.

Organizatorzy przewidują druk referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, zastrzegając sobie prawo przyjęcia tylko tych tekstów, które spełnią wymagania merytoryczne i formalne podane w zawiadomieniu potwierdzającym przyjęcie tematu.

Opłata konferencyjna w wysokości 350 złotych obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych oraz przerw kawowych, nie uwzględnia kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. prof. IS PAN Anna Engelking, dyrektor Instytutu Slawistyki PAN

dr hab. prof. IS PAN Ewa Golachowska, prezes Fundacji Slawistycznej

 

Sekretariat konferencji:

mgr Ewa Serafin

wydarzenia@ispan.waw.pl
Zgłoszenie udziału w konferencji

Wydarzenia – od traumy do euforii

Warszawa, 16−17 września 2014 roku

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stopień/Tytuł naukowy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Afiliacja: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tytuł referatu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Abstrakt (maksimum 1800 znaków):

………………………………………………………………………………………………………………….

Dane do faktury:

nazwa instytucji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeśli rachunek ma być wystawiony na konkretną osobę, należy to zaznaczyć na przelewie. W przypadku faktury imiennej prosimy o wskazanie danych płatnika: imię, nazwisko, adres

……………………………………………………………………………….

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł prosimy wpłacać na konto Fundacji Slawistycznej do 15 sierpnia 2014 r.: BGŻ XXII oddział w Warszawie

nr rachunku 40 2030 0045 1110 0000 0236 2790

———————————————————————————————————————————–

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa
(13-14 listopada 2014 r.)

Organizatorzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków
Obcych
Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes
Liberales

Patronat: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny i literatury pięknej.
Związki te były obecne we wszystkich epokach literackich, a postaci lekarzy i tematy dotyczące
medycyny odnajdujemy w poezji, prozie i dramacie od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego.
W niezliczonych dziełach literackich pojawia się medycyna i jej rola w życiu człowieka.

Chociaż temat jest niezwykle interesujący, nie był dotąd badany w takim stopniu, na jaki zasługuje.
Mamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni tę lukę.

Ważnym fenomenem w życiu artystycznym – dawnym i współczesnym – jest twórczość literacka
lekarzy, którzy uprawiali ją albo na marginesie codziennej pracy, albo też poświęcili jej większą część
życia, jak to było w przypadku najbardziej znanego polskiego pisarza-lekarza, Tadeusza Boya-
Żeleńskiego, którego 140 rocznicę urodzin obchodzić będziemy w roku 2014. Panel przedstawiający
współczesne utwory literackie autorstwa lekarzy będzie ważną częścią naszej konferencji.

Lista zagadnień, które można by poruszyć, jest bardzo obszerna. Podajemy tylko zagadnienia
przykładowe, licząc na to, że osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji – lekarze,
literaturoznawcy, tłumacze, pisarze – wzbogacą zestaw zagadnień o swoje propozycje.

• lekarze poeci, prozaicy i dramaturdzy
• współcześni lekarze-pisarze i ich twórczość literacka
• lekarze jako bohaterowie dzieł literackich
• medycyna w dziełach literackich różnych epok
• choroba i jej leczenie jako temat literacki
• etyka lekarska w literaturze pięknej
• obraz historii medycyny w dziełach literackich

Komitet honorowy
prof. dr hab. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński – Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii
Nauk

Komitet Nauk o Literaturze

2

Komitet organizacyjny
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Wilczek – Uniwersytet Warszawski
Sekretarz: dr Maciej Ganczar – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Członkowie:
prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
prof. dr hab. Jerzy Woy–Wojciechowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr hab. Jacek Rafał Imiela – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Zgłoszenie zawierające imię
i nazwisko, adres korespondencyjny i e-mailowy, afiliację oraz abstrakt w języku polskim (150-300
słów) prosimy przesłać na adres: sjosekretariat@wum.edu.pl do dnia 15 lipca 2014 roku.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do 1 września 2014.
Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł należy przesłać do 15 września 2014 roku na konto

55 1240 5918 1111 0010 5484 4156

z dopiskiem „Konferencja Literatura piękna i medycyna”. Opłata obejmuje koszty redakcji i druku
referatów, kawy i poczęstunków w przerwach obrad. Materiały z konferencji dopuszczone do druku
przez recenzentów zostaną opublikowane w formie monografii. Językiem konferencji jest język
polski.
Istnieje możliwość zakwaterowania w akademikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub
w Domu Lekarza.

——————————————————————————————————————————–

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Slavic Studies

Student Council at Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

I N V I T A T I O N

 

forparticipation in an International Philological Forum for BA, MA, and PhD Students

 

Dearcolleagues,

The Faculty of Slavic Studies is proud to invite you to The First International Philological Forum for BA, MA, and PhD studentswhich will be held from 13 to 16 November 2014in the central building of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

The areas in which we expect your abstracts are: Literature, Linguistics, Old Bulgarian Studies, Folklore andCultural Anthropology, and Methodology of Teaching Bulgarian Language and Literature.

A series of lectures of eminent Bulgarian scientists are provided within the Forum as well asscientific discussions at the center “Ivan Dujčev”and at the National Museum ofHistory. Theprogramincludesround tablesonthefollowingtopics: “BulgarianStudiesAbroad”,“Undergraduate and Graduate Student Exchange”, “PoliticalandJournalisticSpeech”, “Modeling Language for Software Applications”, “Education and New Media”. A reading with the participation of famous Bulgarian writers and an exhibition of books of university teachers and students will be arranged.

The last day, the 16th of November, 2014, is scheduled for a visit to the Rila Monastery.

The abstracts will be reviewed by an international scientific committee.

Working languages for the Forum are all Slavic languages and English.

The deadline for submitting abstracts is 15 October 2014. Abstracts should be submitted to the following address: su.forum.students@gmail.com.

Time given to the paper presentation – 15 minutes.

The materials of the Forum will be collected until 15 January 2015. After a scientific selection and editing, they will be published in the series “Dissertations” ofthe e-journal of the Faculty of Slavic Studies „Littera et Lingua“[1]. Distinguished papers will be published in the specialized editions of the Faculty of Slavic Studies as well(„Българска реч“, „Литературата”, „Littera et Lingua“ and „Съпоставително езикознание“).

All the students are exempt from a participation fee.

The accommodation expenses for foreign participants who prefer to be housed in a dormitory shall be borne by the organizers.

Organizing team: professor Adriana Damyanova, Dr Habil; professor Reneta Bozhankova, PhD; associated professor Andrey Boyadzhiev, PhD; associated professor Dobromir Grigorov, PhD; associated professor Margarita Mladenova, PhD; associated professor Petya Osenova, PhD; associated professor Ivan Ivanov, PhD; associated professor Darin Tenev, PhD;senior assistant professor Vladislav Milanov, PhD; senior assistant professorVeneta Savova, senior assistant professor Natalia Hristova, PhD;senior assistant professor Nadezhda Stoyanova, PhD

 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Slavic Studies

Student Council at Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

APPLICATION FORM

Names: …………………………………………………………………………………….

Country: ……………………………………………………………………………………

Scientific organization: ……………………………………………………………………

Status (BA student/ MA student/ PhD student): …………………………………………

Year of education: …………………………………………………………………………

Title of the research: ………………………………………………………………………

Summary (no more than 10 lines):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I want to use dormitory:

YES / NO

[1]    The technical requirements for the layout of the abstract can be found on the website of the journal „Littera et Lignua“: http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/authors.

—————————————————————————————————————————————-

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grota Roweckiego 5 tel. (004832) 36-40-819
41-205 Sosnowiec fax. (004832) 36-40-841
Polska filslow@us.edu.pl
JUBILEUSZ 40-LECIA ISTNIENIA ŚLĄSKIEJ SLAWISTYKI
Wieczność przed nami i wieczność za nami,
a dla nas chwila między wiecznościami.
Jan Izydor Sztaudynger
W związku z jubileuszem 40-lecia istnienia Instytutu Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie
Śląskim (Katowice) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej
konferencji naukowej na temat:
Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i
polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze
Katowice – Sosnowiec, 16-18 października 2014 roku
Zaproszenie kierujemy do badaczy zachodniej i południowej Słowiańszczyzny –
językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców. Określając wymiar poznawczy
konferencji jako pewne podsumowanie zamkniętych procesów, mamy nadzieję uzyskać
reprezentatywne przedstawienie złożonej problematyki identyfikacji wewnętrznej oraz
zewnętrznej narodów zamieszkujących wskazaną część świata słowiańskiego. Identyfikacje
te dokonywały się poprzez powstające w minionym stuleciu czytelne diagnozy
przynależności krystalizujących się wciąż na tym obszarze języków, literatur i szeroko
pojętych kultur narodowych.
W XX wieku kodyfikujące określenia ich naczelnych tożsamości były formułowane
zarówno poprzez poprzedzony wielostronną naukową refleksją consensus, jak i – nierzadko
częściej – w toku gorących i pospiesznych praktyk polemicznych. Szczególne skupienie
uwagi na owych dyskusjach i sporach pozwoliłoby nakreślić mechanizmy powstawania
zbiorowego samookreślenia w realiach przekształcających się państw, kreowania standardów
językowych i literackich zgodnie z wizjami ich autonomii bądź jednoczenia z zewnętrznymi
normami oraz wzorcami.
Opis dynamicznego dojrzewania tych nie zawsze stabilnych tożsamości z akcentem
położonym na napięcia, antagonizmy, ale i urzeczywistnione dialogi umożliwiłby między
innymi ponowienie pytania o żywotność zdewaluowanej na wielu obszarach w ostatnim
półwieczu kategorii słowiańskości. Z jednej strony pozostaje ona językowym spoiwem naszej
zróżnicowanej wspólnoty – od początku istnienia poddanej odśrodkowym tendencjom
politycznym i religijnym w dialektyce ekspansji i obrony, z drugiej – pod jej szyldem ścierają
się różne argumenty warunkujące całkiem odmienne, zależne także od chwilowo korzystnych
interpretacji sposoby definiowania swej odrębności.
Materiał ilustracyjny do powyższych tez stanowią dowody obecności tego typu
„żywiołu dyskusji” wśród Słowian zachodnich i południowych w XX wieku: rozbieżne
argumentacje filologicznych szkół naukowych i wybitnych badaczy, intencje powstawania
dokumentów normatywnych (np. językoznawczych ustaleń kodyfikacyjnych), konfrontacje
idei identyfikacyjnych w tekstach kluczowych danej kultury (również filozoficznych i
historycznych), dyskusje na płaszczyźnie wypowiedzi programowych (poetyki sformułowane,
eseistyka, krytyka literacka i publicystyka kulturalna), dysputy i polemiki na poziomie
międzynarodowym i inne zjawiska o podobnym charakterze.
Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UŚ, ul. Grota Roweckiego 5, Sosnowiec
Czas wystąpienia: 20 minut
Język konferencji: dowolny język słowiański, język angielski
Opłata konferencyjna: 500 zł (opłata nie pokrywa kosztów podróży i pobytu
uczestników)
Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 31 maja 2014 roku na adres:
konferencja_ifs_2014@interia.pl
Zastrzegamy prawo selekcji zgłoszeń pod kątem ich zbieżności z przyjętym tematem
konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uiszczania opłaty konferencyjnej, możliwości
zakwaterowania oraz przejazdu, a także program konferencji zostaną Państwu przesłane po
otrzymaniu przez nas zgłoszenia.
Na stronie internetowej IFS umieszczane będą dodatkowe informacje dotyczące konferencji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: konferencja_ifs_2014@interia.pl
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ Zespół Organizacyjny:
prof. dr hab. Lech Miodyński prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska
dr hab. Maria Cichońska, prof. UŚ
dr Paulina Pycia
mgr Damian Pisarski

 

 

———————————————————————————————————————————-

Call for Papers – Twelfth Graduate Colloquium on Slavic Linguistics

 

The Slavic Linguistics Forum and the Department of Slavic and East European Languages and Cultures are pleased to announce the Twelfth Graduate Colloquium on Slavic Linguistics.  The Colloquium will take place on November 15, 2014, at the Ohio State University campus in Columbus, OH.

We are also very happy to announce that our keynote speaker will be Stephen Dickey from the University of Kansas. Dr. Dickey’s research areas include comparative Slavic verbal aspect, cognitive linguistics, and Slavic semantics and syntax.

We invite students and recent graduates working in all areas of Slavic, Balkan, and East-European linguistics to submit abstracts. These areas include but are not restricted to: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, discourse analysis, conversation analysis, historical linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics and dialectology.

We encourage students working in both formal and functional frameworks to participate in this event.  Interdisciplinary projects from the students in related fields such as anthropology, sociology, psychology, and comparative studies are welcome, as far as they are related to Slavic and East European languages.

Each presentation will be allowed 20 minutes plus 10 minutes for discussion.

Please send abstracts (maximum 500 words (excluding references)) to Katya Rouzina (rouzina.2@osu.edu) by August 1st.

The abstracts should be anonymous. Please include your name, affiliation, mailing address, and email address in the body of the email.  

 

Accommodation with local graduate students will be available.

If you have any questions, please contact the organizers.

Organizers:

Katya Rouzina (rouzina.2@osu.edu)

Hope Wilson (wilson.3134@osu.edu)

Ryan Perkins (perkins.441@osu.edu)

——————————————————————


CALL FOR PAPERS

13th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13)

TLT serves as a venue for new and ongoing research on the topic of
linguistics and treebanks. The 13th edition of TLT will take place at
the University of Tübingen, Germany on December 12-13, 2014.

For more than 10 years now, TLT has served as a venue for new and
ongoing high-quality work related to syntactically-annotated corpora,
i.e., treebanks; with a focus on all the aspects of treebanking — descript_ive, theoretical, formal and computational — but also going
beyond treebanks, including other levels of annotation such as frame
semantics, coreference, or events, to name only a few.

Submissions are invited for papers, posters, and demonstrations which
present research on treebanks and their intersection with linguistics,
natural language processing, and other related fields.

TLT13 website: http://tlt13.sfs.uni-tuebingen.de/

—————————————————————— 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

w WARSZAWIE

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 561 89 03

 

ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW

INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW

ZAPRASZAJĄ

NA OGÓLNOPOLSKĄ INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia

WARSZAWA 2 – 3 CZERWCA 2014 ROKU

Ciężar i lekkość raczej nie bywają przedmiotem systematycznej refleksji badaczy kultury ani teoretyków sztuki, mimo że wiele autorytetów (w tym wybitni myśliciele i artyści) upatrywało w nich jakości szczególnych, o charakterze mniej lub bardziej uniwersalnym. Dla przykładu lekkość została onegdaj uznana za synonim poetyckiej sprawność fantazji (Wilhelm von Humboldt), przejaw wesołej wolności właściwej obrazowaniu groteskowemu (Michał Bachtin), oznakę doskonałości powieściowej gry z nakazami prawdopodobieństwa i chronologii (Milan Kundera); Søren Kierkegaard zaś dojrzał w niej fundament rozumowania niesystemowego, paradoksalnego i z gruntu niepokornej ironii — tej „nieskończenie lekkiej gry z nicością”, która pozwala unieść się ponad bezpośrednią egzystencję. Z kolei autor Psychologii sztuki, Lew Wygotski, z opozycją ciężaru i lekkości wiązał artystyczność opracowania tematu w dziele, i w relacji tej upatrywał sensu psychologicznego reakcji estetycznej odbiorcy. Zagadnienie ciężaru i lekkości odegrało także niebłahą rolę w poglądach artystycznych Italo Calvino. Ten wybitny włoski pisarz i eseista, poświęcając swoje Wykłady amerykańskieprzymiotom literatury gwarantującym jej trwanie w trzecim tysiącleciu, w pierwszej kolejności wymienił właśnie lekkość, akcentując przy tym antropologiczne uwarunkowania twórczości literackiej i przedstawiając literaturę jako „funkcję egzystencjalną, jako poszukiwanie lekkości w reakcji na ciężar życia”. (Calvino zarysował nawet osobistą wizję procesu historycznoliterackiego jako walki dwóch przeciwstawnych tendencji: ciężaru i lekkości). Z kolei za polskiego apologetę lekkości można by uznać Witolda Gombrowicza, który dowodził w Dzienniku, że lekkość to, być może, „najgłębsze, co artysta ma do powiedzenia filozofowi”. Gombrowicz przeciwstawił proteuszową naturę artysty ciężarowi „monolitów” (ciężar człowieka ustalonego w określonym charakterze, ociężałość nauk zamykających świat w jednym punkcie widzenia oraz epok zdominowanych niepokojami metafizycznymi czy moralnymi), afirmując jej dynamiczny, transcendentalny charakter. Według autora Pornografii istota artyzmu, i lekkości zarazem, wiąże się z oglądem świata z wielu punktów widzenia, prawdziwa sztuka nie znosi bowiem autorytetów ani „abstrakcyjnego mędrkowania”, jest „grą nieustanną”, lekkomyślnie zawieszającą sprzeczności, zmienną i amoralną…

 

Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia to interdyscyplinarna konferencja naukowa, której głównym celem jest refleksja nad tekstami kultury powstałymi od drugiej połowy XX wieku przez pryzmat kategorii ciężaru i lekkości, w kontekście kwestii zasygnalizowanych powyżej, jak i wątków nowych, pozostających w związku z przemianami współczesnej tekstualności.

Przewiduje się między innymi namysł nad następującymi zagadnieniami:

– refleksja teoretyczna na temat kategorii ciężaru i lekkości, problem ich wartościowania;

– ciężar i lekkość jako style myślenia i tworzenia oraz jako doświadczenia estetyczne;

– ciężar i lekkość a klasyczne kategorie estetyczne (piękno, brzydota, wzniosłość, komizm, groteska, tragizm, wdzięk);

– sprzeczność afektywna jako problem percepcji dzieła sztuki;

– wykładniki ciężaru i lekkości w różnych rodzajach sztuki (m.in. literatura, film, komiks, malarstwo, muzyka) i w różnych typach dyskursów;

– gatunkowe uwarunkowania ciężaru i lekkości w różnorodnych tekstach kultury;

– ciężar i lekkość w perspektywie mono- i polisemiotycznej oraz intermedialnej;

– ciężar i lekkość w elitarnym i popularnym obiegu kultury;

– rola ciężaru i lekkości w strategiach perswazyjnych;

– ciężar i lekkość w perspektywie epistemologii (poznanie „językowe” a „wzrokowe”);

– dualizm i unizm jako dwa założenia metodologiczne dla badania pojęcia ciężaru i lekkości;

– ciężar i lekkość jako kategorie wyznaczające principium comparationis analizy badawczej na poziomie: elementów podstawowych dzieła, ich układów (kompozycji), środków wypowiedzi;

– ciężar i lekkość jako problem materii w poezji konkretnej, analogowej i cyfrowej;

– ciężar i lekkość jako środki budujące wizualny kontrast barw, linii, faktur, kompozycji; znaki graficzne ciężaru i lekkości;

 

Propozycje wystąpień nieprzekraczających 20 minut prosimy nadsyłać w formie około 10-zdaniowych abstraktów, w postaci załącznika w formacie Word wraz z tytułem wystąpienia, danymi autora, stopniem naukowym i dokładną afiliacją na adres konferencjewnh.uksw@o2.pl do 5 maja 2014 r.  

 

Informacje w sprawie akceptacji tematu: do 11 maja 2014 r.

 

Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (200 zł.): 16 maja 2014 r. Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 (na dowodzie wpłaty podajemy: „Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Poetyka, estetyka, style myślenia”).

 

Czas i miejsce obrad: 2-3 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.

 

Opłata konferencyjna w wysokości 200 złotych pokrywa materiały konferencyjne, bufet, obiad w dniu wystąpienia oraz koszty związane z publikacją zakwalifikowanych do druku artykułów w recenzowanej książce pokonferencyjnej.

 

Bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane wraz z decyzją o akceptacji zgłoszonego tematu. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: konferencjewnh.uksw@o2.pl

 

 

 

 

 

Organizatorzy:

Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. UKSW,

dr Agnieszka Smaga

mgr Aleksandra Piętka

-->