UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Ważna informacja

Studenci uwaga!

Zajęcia z prof. M. Balowskim w dniu 5 października nie odbędą się.

Zajęcia z prof. W. Jóźwiakiem rozpoczną się od 26 października. 

-->