UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich

Instytut Filologii Słowiańskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
oraz
Pełnomocnik Rządu RP ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich
zapraszają

do udziału
w Tygodniu Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich
13-18 maja 2019
licznych wydarzeniach towarzyszących
m. in. w koncercie zespołu folklorystycznego z Macedonii – 10 maja na Pl. Wolności
w debatach: Unia Europejska w bałkańskiej perspektywie – 13 i 14 maja w Coll. Maius
Balkan Film Fest – 21-26 maja
oraz do włączenia się w obserwację
Szczytu Państw Bałkanów Zachodnich – 4-5 lipca 2019

W związku z niemożnością przyjazdu do Poznania Balsy Brkovicia, jego zaplanowany na piątek wykład nie odbędzie się. Zamiast jego wystąpienia
odbędzie projekcja video pt. „Czarnogórskie malarstwo XX wieku” z komentarzem prof. dr Tatjany Djurisić-Becanović

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje w Poznaniu Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich, popularyzując ten fascynujący region Europy,
którego tradycje, historia, folklor, a także mozaika wyznań, narodów i kultur stanowią inspirujące i nieprzebrane bogactwo. Program tych dni wiąże się z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim, czyli konsultacjami Unii Europejskiej z sześcioma państwami Bałkanów
Zachodnich: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Kosowem, Macedonią, Serbią, aspirującymi do uczestnictwa w procesie integracji europejskiej.

-->