UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Tatiana Ganekova

dr Tatiana Ganekova
Zakład Językoznawstwa Porównawczego
email: @amu.edu.pl
dyżur: czwartek 15.30-16.30, g. 83

Doktor nauk humanistycznych, lektor, językoznawca. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach glottodydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem chorwackiej leksyki. Najwięcej uwagi poświęca kwestiom nauczania utartych połączeń wyrazowych, tj. frazeologizmów i kolokacji, a także problemowi ich zastosowania w przekładzie. Okazyjnie zajmuje się także tematem kontaktów językowych i powstałych w ich wyniku zapożyczeń językowych.

najważniejsze publikacje

1. Ganekova T., ….
2. Ganekova T., ….
3. Ganekova T., ….
4. Ganekova T., ….
5. Ganekova T., ….
6. Ganekova T., …:
7. Ganekova T., ….
8. Ganekova T., … .
9. Ganekova T., ….

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium
instytucja przyjmująca
czas trwania
miejsce pobytu

Tatiana Ganekova o sobie:

…..

-->