UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Urszula Putyńska

dr Urszula Putyńska
Zakład Literatur Południowosłowiańskich
email: urszula.putynska@amu.edu.pl
dyżur:

Przedmiotem  zainteresowań badawczych są przede wszystkim kinematografia jugosłowiańska (zwłaszcza chorwackie kino modernistyczne) oraz współczesna literatura południowosłowiańska. Zajmuje się również problematyką filmowej adaptacji dzieł literackich.

najważniejsze publikacje

1. Putyńska U., Własny pokój – cztery ściany płaczu Milicy Janković, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2015, nr 9, s. 449-463.
2. Putyńska U., Śmierć w kadrze. Szkic o „WOjaCZKU” Lecha Majewskiego, w: Szkice do Wojaczka, red. P. Śliwiński, Kraków 2015, s. 160-176.
3. Putyńska U., Bałkany biograficzne. Bałkany erotyczne. „Balkan Baroque” i „Balkan Erotic Epic” Mariny Abramović, w: Słowiańskie teksty kultury. Samkowskie kontynuacje II, red. Z. Dimoski, E. Luczeska, P. Borowiak, Poznań-Prilep 2015, s. 221-233.
4. Putyńska U., Przekłady poezji południowosłowiańskiej w latach 1989-2016.
Adres internetowy: http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/przeklady-poezji-poludniowoslowianskiej-w-latach-1989-2016/, 2016.
5. Putyńska U., O gustach się dyskutuje, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2016, nr 11, s. 351-357.
Putyńska U., Klasycy i ich (nie zawsze) klasyczne dzieła, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2017, nr 13, s. 383-388.
6.
7.
8.
9.
10.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Staż

Stypendium naukowe (program Erasmus)

Praktyki zawodowe (program Erasmus)

instytucja przyjmująca

Centro Studi Internazionale sul Cinema Documentario „InterDoc”

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv, Hrvatski filmski arhiv

czas trwania

1.10. – 16.11.2014

1.10.2016 – 30.06.2017

1.10.2016 r. – 30.06.2017 r.

miejsce pobytu

Bolonia, Włochy

Zagrzeb, Chorwacja

Zagrzeb, Chorwacja

Urszula Putyńska o sobie:

Niebawem napiszę…

-->