UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Roman Sliwka

dr Roman Sliwka

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

Opiekun studiów bohemistycznych

Pokój nr 282

E-mail: rosli@amu.edu.pl

 

Absolwent studiów polonistycznych i bohemistycznych Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, językoznawca, komparatysta. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest szeroko rozumiany dyskurs medialny – komunikacja masowa i elektroniczna (komunikacja internetowa, blogi), środki perswazji językowej w przekazach reklamowych (teoria reklamy) i masmediach, język programów telewizyjnych. Dodatkowym obszarem badawczym jest dyskurs kulinarny zapisany w różnego rodzaju tekstach kultury (filmy, programy telewizyjne, blogi, literatura piękna, poradniki). W ścisłym związku pozostają także rozmaite zagadnienia z zakresu gramatyki kontrastywnej języków zachodniosłowiańskich (odmiana pisana i mówiona współczesnego j. czeskiego i j. polskiego) oraz translatologii. Pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego „Bohemistyka”.

 

Prowadzone zajęcia:

Gramatyka opisowa języka czeskiego

Gramatyka historyczna języka czeskiego

Wiedza o współczesnym języku czeskim

Językowe związki polsko-czeskie

Leksykologia i leksykografia czeska

Teoria i praktyka przekładu

Warsztat tłumacza

Redakcja pism urzędowych w języku czeskim

Historia literatury czeskiej (średniowiecze, renesans, barok)

 

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie

Perswazyjny aspekt morfologii na przykładzie polskiej i czeskiej reklamy, Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO, 2016, 196 s.

Wybrane artykuły

 1. Konvence a kreace v českých kulinářských pořadech (na příkladu U Haliny v kuchyni TV Nova), [w:] Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej, red. M. Balowski. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2020, s. 377-387.
 1. Prostřeno, czyli nakryto do stołu. O programach kulinarnych w czeskich mediach, „Bohemistyka”, nr 3, 2018, s. 247-258.
 1. Czeskie gotowanie. Próba klasyfikacji czeskich programów kulinarnych, [w:] Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka. Warszawa: Wydawnictwóo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 341-351.
 2. Pokarmy i jedzenie jako element tradycji i pamięci na przykładzie czeskich tekstów kultury, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. J. Adamski, M. Tymochowicz. Lublin: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2018, s. 145-156.
 1. Z przeziębionym mężczyzną gorzej niż z dzieckiem. Relacje damsko-męskie w polskim i czeskim przekazie reklamowym, [w:] Męskie światy w życiu kobiet. Literatura – historia język, red. B. Walęciuk-Dejneko. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydawnictwo Aureus, 2018, s. 357-370.
 1. Dobré pivo, ženy hezké, to jsou dary země české… Pivo v české kultuře na příkladu frazeologie, [w:] Parémie národů slovanských VIII, red. U. Kolberová, S. Mizerová, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017, s. 105-110.
 1. Paulus je nejlepší! Emotywność komentarzy internetowych na przykładzie czeskiej wersji portalu Kuchnia Lidla, [w:] Uczucia i emocje w tekstach kultury, red. J. Kuć. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydawnictwo Aureus, 2016, s.195-206.
 1. Bądź prawdziwa i autentyczna! Kobieta i problem starzenia się w polskim i czeskim przekazie reklamowym, [w:] Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze, red. J. Kuć. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydawnictwo Aureus, 2016, s. 123-137.
 1. Czeskie frazeologizmy z pola tematycznego jedzenie w konfrontacji z frazeologizmami polskimi i słowackimi, [w:] Dialog z tradycją V. Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń. Kraków: Collegium Colombinum, 2016, s. 363-374.
 1. Doznawanie codzienności w czeskich mediach (próba analizy), [w:] Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2015, s. 431-439.
 1. Frazémy s gastro komponenty u F. L. Čelakovského, [w:] Parémie národů slovanských VII., red. E. Mrhačová, U. Kolberová. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2014, s. 165-170.
 1. Sposoby wykorzystania terminologii w reklamie (na przykładzie reklamy samochodów i kosmetyków), [w:] Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych), red. M. Balowski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2014, s. 175-185.
 1. Morfologiczne wykładniki perswazji w reklamie (na przykładzie wybranych kategorii), [w:] Studia Filologiczne, t. 4, 2012, s. 57-66.
 1. Perswazyjność progów liczbowych w reklamie, [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. A. Gawarecka, M. Balowski. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Poznań 2011, s. 309-316.

Redakcje

Projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

instytucja przyjmująca

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

czas trwania

01.03.-30.04.2013

miejsce pobytu

Nowy Sad, Serbia

O sobie:

Entuzjasta sceny, aktor-amator, miłośnik podróży i dobrych smaków.

-->