UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Paulina Kudzin

mgr Paulina Kudzin
Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
email: Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
dyżur:

Ukończyła studia w zakresie filologii chorwackiej i serbskiej na UAM w Poznaniu. Uczestniczyła również w zajęciach na kierunku gender studies na Uniwersytecie w Nowym Sadzie i Uniwersytecie w Sarajewie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół literatury kobiecej, kultury popularnej, teorii feministycznych w sztuce, teorii postkolonialnych, gender studies. Pracuje nad doktoratem pt. „Śledztwo w sprawie płci. Po-etyka prozy kryminalnej chorwackich autorek XX i XXI wieku”.

najważniejsze publikacje

1. Kudzin P., O czym wiedziała mała dziewczynka. Pamięć, przemoc i smutek w powieści Crnac T. Gromačy, w: Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań 2012.
2. Kudzin P., Na tropie kobiecego kryminału w literaturę chorwackiej, w: Slavica Iuvenum XIII. Mezinárodni setkáni mladých slavistů, red. J. Vorel, J. Muryc, I. Jeínek, V. Vilímek, Ostrawa 2012.
3. Recenzja książki Poljska književna avangarda 1917–1939. Programi i manifesti, wybór, tłumaczenie, wstęp i komentarze B. Rajčić, Službeni glasnik, Beograd 2011 w: ,,Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 3/2012.
4. Kudzin P., Gapska D., Een maagd met een baard, w: ,,Donau. Het tijdschrift over Midden- en Zuidoost-Europa”, nr 3/2012.
5. Kudzin P., Ciało, kartka, atrament, krew. O powieści pred crvenim zidom Ireny Vrkljan, w: Poznać Bałkany. Historia-polityka-kultura-języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013.
6. Kudzin P., She tells a Story about the End of the World. Literary Images of the War Experience in contemporary Croatian Female Prose, w: ,,Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia.”, nr 1 Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Wrocław 2013.
7. Kudzin P., Literackie śledztwo jako błądzenie w przeszłości. Powieści kryminalne Ireny Vrkljan i Joanny Bator, w: Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, red. Dziwisz M., Głuszak D., Lublin 2014.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium Ministerstwa Edukacji i Sportu Republiki Chorwacji

Stypendium Unikatowy Absolwent UAM, staż naukowy w Instytucie Historii Kobiet Atria w Amsterdamie

Stypendium Wyszehradzkie

Erasmus Mundus

instytucja przyjmująca

Ministerstw Edukacji i Sportu Republiki Chorwacji

UAM

czas trwania

2007

2012

2013

2013-2014

miejsce pobytu

Split, Chorwacja

Amsterdam, Holandia

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Paulina Kudzin o sobie:

Podróżniczka, pasjonatka fotografii, wypraw górskich i rowerowych oraz alpinizmu.

-->