UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Osman Fırat Baş

dr Osman Fırat Baş
Zakład Języków Południowosłowiańskich
email: osman.bas@amu.edu.pl
dyżur: piątek 10.15-11.15, g. 386

Ur. 1969 r. w Ankarze. Absolwent Polonistyki Uniwersytetu Ankarskiego. Doktor nauk humanistycznych. W latach 1998-2017 – pracownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Ankarze. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od września 2017 r. – pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

najważniejsze publikacje

1. Fırat Baş O., Michal Sokolnicki’nin “Ankara Günlüğü” [Michał Sokolnicki’s „Ankara Diary”], „Humanitas” 6 (10): 2017, 363-378.
2. Fırat Baş O., Herbert: Ruhun Lifleri ve Vicdanın Kıkırdakları [Herbert: Fibres of soul and cartilage of conscience], drugi autor: Özlem Akay Dinç, „Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti” [Polska w świetle nauk społecznych], red. prof. dr Emin Atasoy, prof. dr Jan A. Wendt. Beta: 2017, 255-266.
3. Fırat Baş O., Polonyalı Havacılar ve Türk Hava Kurumu (THK) 1941-1948 [Polish Aviators and Turkish Aeronautical Association (TAA), 1941-48], „Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi” (24): 2014, 83-92. THK Uçak Fabrikası ve Polonyalı Mühendislerin Rolü [The THK Aircraft Factory and Polish engineers role], „Mühendis ve Makina” 55 (659): 2014, 36-42.
4. Fırat Baş O., Şehinşa… [Shah of Sha…], „Uluslararası Suçlar ve Tarih” (14): 2013, 161-168.
5. Fırat Baş O., Gombrowicz ve Biçim [Gombrowicz and The Form], „Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları” (21): 2012, 115-128.
6. Fırat Baş O., Bir Ontoloji Olarak Şiir=Wislawa Szymborska’nın Şiiri [Poetry as an Ontology: Wislawa Szymborska’s Poetry], Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi „Kaygı” (14): 2010, 153-165.
7. Fırat Baş O., Karşıtlığı Derinleştirmek, „Ermeni Araştırmaları” (23-24): 2006, 193-204. Deeping The Opposition, „Review of Armenian Studies” Volume 4 (11-12): 2007, 107-119.
8. Fırat Baş O., Zdrajca lojalny wobec swoich zdrad, Second International Conference „Oriental Languages in Translation” (26): 2005, 197-202.
9. Fırat Baş O., Gombrowicz İnsanı, Elips Kitap, Ankara 2006. (ISBN 9789758971718).
10. Fırat Baş O., Człowiek Gombrowiczowski, „Pamiętnik Literacki” 95(4): 2004, 27-36.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Listem gratulacyjny za dorobek prac translatorskich

Nagroda Honorowa za promocję polskiej książki w świecie

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Nagroda Translatorska dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego

instytucja przyjmująca

MSZ RP

Fundacja Kultury Polskiej

MKiDN

Kapituła Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego

czas trwania

2006

2014

2015

2016

miejsce pobytu

Osman Fırat Baş o sobie:

W wolnym czasie gram w piłkę ręczną i amatorsko maluję.

-->