UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Paweł Dziadul

Dr Monika Wójciak

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

email: monika8@amu.edu.pl

dyżur: poniedziałek 10.30-12.00, g. 382

Doktor nauk humanistycznych, polonistka, slawistka, komparatystka. W obszarze mojej refleksji badawczej znajdują się następujące zagadnienia: literatura rosyjska XX wieku, kultura i historia Rosji, polsko-rosyjskie związki kulturowe, pogranicza kulturowe, kultura niezależna, zjawiska alternatywne, obszary buntu i dążenia wolnościowe w kulturze, komparatystyka literacka i kulturowa, antropologia, transkulturowość, postkolonializm oraz postzależność.

Do 10 wybranych,  najważniejszych pozycji w dorobku (książki i artykuły):

  1. Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce w latach 1956-1989, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2010.
  2. Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Pod red. Marcina Telickiego i Moniki Wójciak, Poznań 2011
  3. Pasternak i Polsza: pierwaja publikacja „Doktora Zhivago”. W: The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zywago. Edited by Lazar Fleishman, Stanford 2009, s. 142-155.
  4. Muza Pamięci. O twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety. „Pamiętnik Literacki” 2009 z. 2, s. 85-108.
  5. Walka o oddech. Noty o poetach rosyjskich – Annie Achmatowej i Osipie Mandelsztamie. W: Czesława Miłosza „północna strona”. Pod red. Małgorzaty Czermińskiej i Katarzyny Szalewskiej, Gdańsk 2011, s. 229-242.
  6. Ameryka-Rosja. Perspektywa Miłosza. „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies” 2012 nr 25, s. 231-245.
  7. Tropa, czyli rosyjskie peregrynacje Mariusza Wilka. W: Topografia tożsamości. T. II. Pod red. Agaty Firlej i Wojciecha Jóźwiaka, Poznań 2012.
  8. Hołd strumienia wobec źródła. Brodski i Polska – dzieje relacji i recepcji, „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”, tom 2015, nr 30, ss. 125-139.
  9. Etnologia i myślistwo. Próba odczytania twórczości Ady Wińczy w perspektywie postkolonialnej, w: Białe maski/ szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. Ewa Graczyk, Monika Graban-Pomirska, Magdalena Horodecka, Monika Żółkoś, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, 2015, ss. 277-292.
  10. Rosyjskie wędrówki Czesława Miłosza, „Przegląd Rusycystyczny” 2018 nr 1(161), s. 63-77.

Projekty grantowe, stypendia, nagrody:

Nazwa stypendium

Instytucja przyznająca

Czas trwania stypendium

Miejsce pobytu, jeżeli trzeba

Przetłumaczyć Rosję. Życie i twórczość Ziemowita Fedeckiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2009

Rosja Czesława Miłosza

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

2012

Beinecke Library, Yale University, USA

Monika Wójciak o sobie:

Niebawem dopiszę…

-->