UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Michał Kucharski

mgr Michał Kucharski
Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
email: michkucharski@op.pl

Filolog slawista i absolwent stosunków międzynarodowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na współczesnej literaturze i sztuce chorwackiej oraz bośniackiej, tożsamości, przestrzeni kulturowej, społecznej i politycznej miast oraz stosunkach między narodami i państwami Półwyspu Bałkańskiego i zagadnieniach z zakresu politologii oraz relacji kultury i polityki, w tym polityki kulturalnej i mitach kulturowych..

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

instytucja przyjmująca

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

czas trwania

01.03.-30.04.2013

miejsce pobytu

Nowy Sad, Serbia

Michał Kucharski o sobie:

Od 2011 roku zasiadam w Radzie Osiedla Naramowice w Poznaniu, od 2015 jestem jej wiceprzewodniczącym. Aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności i Poznania w ramach organizacji pozarządowych.

-->