UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Mariola Walczak-Mikołajczakowa

prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa
Zakład Języków Południowosłowiańskich
email: mawal@amu.edu.pl
dyżur: środa 12.00–13:30, gab. 384

Slawistka, bułgarystka, od początku studiów związana z UAM. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Języków Południowosłowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii języka bułgarskiego i innych języków południowosłowiańskich, a także dialektologii historycznej i związków języka z folklorem. Autorka ponad 100 publikacji (wydawanych w kraju i za granicą), w tym 11 książek, współautorka 3 książek, redaktor kilkunastu zbiorowych tomów naukowych.

najważniejsze publikacje

1. Walczak-Mikołajczakowa M., Język piśmiennictwa bułgarskiego – zarys dziejów (skrypt dla studentów filologii słowiańskiej), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1998.
2. Walczak-Mikołajczakowa M., Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim, Poznań, Wydawnictwo PTPN 2000.
3. Walczak-Mikołajczakowa M., Tajemnice słowiańskich bogów, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 2001.
4. Walczak-Mikołajczakowa M., Bajeczne dzieje polski (wspólnie z A. W. Mikołajczakiem), Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 2001. (wydanie II, Wrocław 2005; wydanie III, Wrocław 2006).
5. Walczak-Mikołajczakowa M., Bałkańskie rytmy życia, czyli o tradycji przechowanej w języku, Gniezno, Oficyna Wydawnicza TUM 2001.
6. Walczak-Mikołajczakowa M., Piśmiennictwo katolickie w Bułgarii. Język utworów II połowy XVIII wieku, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2004.
7. Walczak-Mikołajczakowa M., Franciszek Skoryna z Połocka. Życie i pisma, wybór tekstów, przekład i opracowanie M. Walczak-Mikołajczakowa, A. Naumow, Gniezno, Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense 2007.
8. Walcak-Mikołajczakowa M., Chrześcijańska Bułgaria, Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha 2007.
9. Walczak-Mikołajczakowa M., Bułgarski Ezop, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2009.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium
instytucja przyjmująca
czas trwania
miejsce pobytu

Mariola Walczak-Mikołajczakowa o sobie:

Piszę również książki beletrystyczne. Do tej pory ukazały się dwie: „Powiedz mi swoje imię” (Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2013) i „Bałkański szkicownik” (Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2016). Kolejne – w przygotowaniu.

-->