UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Marcela Lhotská

dr Marcela Lhotská
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: marcela.lhotska8@gmail.com
dyżur: czwartek 14.10-15.10, g.  282

Doktor nauk humanistycznych, filolog bohemista, lektor języka czeskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach języka religijnego oraz obrazu numeraliów w języku czeskim.

najważniejsze publikacje

1. Grygerková M., Bayerová N., Bogoczová I., Hubáček J., Kovalčík Z., Kvítková N., Lašťovičková M., Minářová E., Vydrová V., Zončová M. Specifika církevní komunikace, red. Marcela Grygerková, Ostrava 2005, ISBN 80-7368-102-1.
2. Grygerková, M. Slang v církevním prostředí. Ostrava 2006. ISBN 80-7368-267-2.
3. Grygerková, M. Teolingvistika. Skripta. Ostrava 2013.
4. Grygerková, M. Obraz číslovky šedesát. Od počátků k současnosti (1955–2015). 60 let bohemistiky na ELTE, red. Oleg Fedoszov, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Muchová, Budapešť 2016, s. 57–64.
5. Grygerková, M., Lašťovičková, M. K jazyku modliteb v katolickém kancionálu. Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung, red. Adam Hana, Hammel Robert, Turočeková Monika, München 2014, s. 146–160.
6.
7.
8.
9.
10.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Specifika komunikace v českém církevním prostředí (sociolingvistický pohled)

instytucja przyjmująca

GAČR 405/03/0547

czas trwania

2003–2005

miejsce pobytu

Marcela Lhotská o sobie:

W wolnym czasie spiewam w choru (aktualnie w Cappelli Musicae Antique Orientalis Poznań).

-->