UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Andrzej Sieradzki

prof. dr hab. Andrzej Sieradzki
Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
email:
dyżur: poniedziałek: 10.30-11.30, środa: 9.00-9.45, g. 319 IFP

Magister filologii polskiej i słowiańskiej, bohemista, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na folklorze i mitologii słowiańskiej w XIX-wiecznej literaturze czeskiej, echach Odrodzenia Narodowego we współczesnej literaturze czeskiej. W trakcie studiów magisterskich i licencjackich udzielał się naukowo, będąc aktywnym członkiem Koła Naukowego Dokumentalistów „Palimpsest” oraz współpracując w kilku projektach z Zakładem Dokumentacji Literackiej.

najważniejsze publikacje

1. BPilarski A., Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice, Bohemistyka 2017, nr 1, ISSN 1642–9893.
2. Pilarski A.,
3. Pilarski A.,
4. Pilarski A.,
5. Pilarski A.,
6. Pilarski A.,
7. Pilarski A.,
8. Pilarski A.,
9. Pilarski A.,
10. Pilarski A.,

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium
instytucja przyjmująca
czas trwania
miejsce pobytu

Adrian Pilarski o sobie:

Podróżowanie, szczególnie po Bałkanach i Europie Centralnej, wycieczki rowerowe, wielka pasja do muzyki francuskiej i konkursu Eurowizji, wielki fan książek Agaty Christie i H.P. Lovecrafta.

-->