UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Maja Ivanova

dr Maya Ivanova
Zakład Języków Południowosłowiańskich
email: maya.devmo@gmail.com

Lektor języka bułgarskiego w IFS od roku akademickiego 2014/2015. W Bułgarii pracuje jako główny asystent (adiunkt) w Cyrylometodejskim Centrum Naukowym przy Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Wykładała literaturę starobułgarską na Uniwersytecie w Płowdiwie i na Uniwеrsytecie w Sofii. Jest autorką 70 publikacji naukowych. Zajmuje się także popularyzacją problematyki cyrylometodejskiej i współczesnej kultury bułgarskiej.

najważniejsze publikacje

1. Иванова, М. Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил Философ. (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 22, Т. 1). 2013, София, 336 с. (ISBN 978-954-9787-22-1).
2. Иванова, М., „София – европейска столица на кирилските букви/Sofia – European capital of the Cyrillic script“. (Концепция и текст: Славия Бърлиева, Мая Иванова, Десислава Найденова). София, 2013 (ISNN 0205-2253).
3. Иванова, М., Иванова, М. Частици от мощите на св. Трифон на територията на България. – w: Święty Tryfon w kulturze Słowian. Poznań, 2017, 101–125. (ISSN 978-83-7980-028-5)
4. Иванова, М. Ролята на наставника в Житията на Софийските мъченици. – w: Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe. (= Krakowsko-Wileńskie studia Slawistyczne), 12, 2017, 53–64. (ISSN 978-83-65432-47-6)
5. Иванова, М. Българска кирило-методиевска терминология. – w: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 6/2017, 7–15 < http://www.umcs.pl/pl/zcm.htm>
6. Ivanova, M. Słowo o Profesor Donce Petkanowej. / Иванова, М. Слово за проф. Донка Петканова. – w: Śladem dziś stąpam Nauczycieli. Studia poświęcona pamięnci Profesor Donki Petkanowej (pod redakcją Marioli Walczak-Mikołajczakowej). Poznań, 2017, 7–12; 13–21.
7.Ivanova, M. Use of the words юд, ждове, еврѣ in the Long Vita of Constantine-Cyril the Philosopher. – In: The Bible and Slavic Tradition, Leiden-Boston (Studia Judeoslavica, 9), 2016, 413–430. (ISSN 1876-6153; ISSN 978-90-04-31366-8 (hardback); ISSN 978-90-04-31367-5 (e-book))
8. Иванова, М. Кратка хроника на кирилометотдиевистиката в България. – w: „Bułgaria tradycyjna i nowoczesna“, Poznań, 2015, 43–50. (ISBN 978-83-943050-1-7)
9. ванова, М. Кирилските фрагменти от Пространното житие на Константин-Кирил – научна проблематика. – В: Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност (= Кирило-Методиевски студии, Кн. 20), София, 2011, 88–115.
10.Иванова, М. Собрания микрофильмов и фотокопий рукописей – проблемы научного сохранения и описания. – В: Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалам конференции, проходившей в Библиотеке РАН, 25–27 мая 2010 г. Санкт-Петербург, 2011, 82–90.
11. Иванова, М. Пространни жития на Кирил и Методий. – Кирило–Методиевска енциклопедия (П–С), Т. 3, София, 2003, 364–383.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

„Изследване на текстологическите и преводаческите особености на старобългарските творби във Великите чети-минеи на миторополит Макарий”

“Българската ръкописна традиция на Стария завет (ХIV–XVI век”)

„Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам: исследование и подготовка к изданию”

Кирило-Методиевското наследство и националната идентичност на българите и словаците

Projekt № 02/150 „Кирило-методиевското културно наследство и неговите европейски измерения“

instytucja przyjmująca

Kирило-Методиевски научен център – БАН; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; МОН; DAAD.

Кирило-Методиевски научен център – БАН; Фонд “Научни изследвания” – МОН.

Кирило-Методиевски научен център – БАН; Институт русского языка им. В. В. Виноградова – РАН

Кирило-Методиевски научен център – БАН; Slovenská akadémia vied – SAV

Фонд „Научни изследвания“

czas trwania

2005-2007

2005-2007

2009-2011

2008-2010

2009-2013

miejsce pobytu

Sofia, Freiburg

Sofia

Sofia, Moskwa

Sofia, Bratysława

Sofia, petersburg, Rzym, Bratysława

Maya Ivanova o sobie:

Miłośniczka sztuk wizualnych, galerii malarstwa, książek, filmów, zwierząt i morza.

-->