UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Magdalena Baer

dr Magdalena Baer
Zakład Języków Południowosłowiańskich
email: magbaer@amu.edu.pl
dyżur: środa 15.00-16.00, g. 384

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego, kroatystka; zainteresowania badawcze: historia języka chorwackiego, gramatyka współczesnego języka chorwackiego ze szczególnym uwzględnieniem kolokacji. Zainteresowania naukowe w ramach autorskiego projektu „Humanistyka w przyrodzie – przyroda w humanistyce” kieruję w stronę przyrodniczych aspektów obecnych w humanistyce w ujęciu porównawczym polsko-chorwackim.

najważniejsze publikacje

1. Baer M., Kolokacje leksykalne języka chorwackiego jako problem dydaktyczny, w: Zbliżenia 3. Językoznawstwo. Translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, Konin, 2017, s. 65-73.
2. Baer M., Kolokacje werbo-nominalne w dydaktyce przekładu – przykład kroatystyki, w: Multi-Lingua-Didactica. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej, tom 2, red. M. Marcinkowskiej-Bachlińskiej, E. Curkan-Dróżka, Łódź, 2017, s. 143-151.
3. Baer M., Ewolucja języka chorwackich przekładów łacińskich hymnów kościelnych, Poznań, 2016 (ISBN: 978-83-934466-9-8).
4. Baer M., Problem przekładu na język polski wybranych kolokacji języka chorwackiego, w: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Język, red. K. Taczyńska, A.Twardowska, Toruń, 2016, s. 239-253.
5. Baer M., Instraživanja hrvatsko-poljskih kolokacija kao mogućnost za moderniziranje (formiranje) alata za prevoditleje hrvatskog jezika, w: Grammar and Dictionary – Current language description Part 1, red. M. Smolej, Ljubljana, 2015, s. 85-92.
6. Baer M., Budućnost lingvistilčkih istraživanja – naionalni korpusi (na primjeru hrvatskog i poljskog jezika), w: Transmisije kroatistike, red. K. Pieniążek-Marković, T. Vuković, Zagreb 2015, s. 9-18.
7. Baer M., Cithara octochorda – najważniejszy śpiewnik kościelny w dziejach Chorwacji, „Studia Wschodniosłowiańskie”, tom XIV, Białystok 2014, s. 7-14.
8. Baer M., Osposobljavanje studenata učiteljske specjalizacije za učenje Brajevog pisma kao priprema za rad sa slipem učenicima, [w:] Nastava i učenje – kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, pod. red. R. Nikolić, Užice 2013, s. 597-604.
9. Baer M., Czytając poprzez dotyk – pismo punktowe dla niewidomych w Polsce i w Chorwacji. [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, pod red. N. Długosz, Poznań 2012, s. 407-416.
10. Baer M., Wariantywność wybranych cech ortografii chorwackiej w przekładzie łacińskiego hymnu „Pange lingua gloriosi” (1757), „Studia Slavica XV” Ostrava 2011, s. 323-329.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Nagroda indywidulana III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

instytucja przyjmująca

JM Rektor UAM

czas trwania

22.09.2017

miejsce pobytu

Magdalena Baer o sobie:

Od 2010 organizuję w IFS konkurs recytatorski poezji słowiańskiej Slowiańskie Recytacje, który cieszy się zainteresowaniem uczniów wielkopolskich szkół średnich. Jestem także instruktorem pisma punktowego dla niewidomych i prowadzę dla studentów fakultet Podstawy brjla. Poprzez pracę społeczną na rzecz członków Polskiego Związku Niewidomych wspieram środowisko osób niewidomych w Wielkopolsce.

-->