UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Krystyna Pieniążek-Marković

 

dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. UAM
Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej WFPiK
Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”
dyżur dziekański: środa 09:30–11:00
Zakład Literatur Południowosłowiańskich
email: krypien@amu.edu.pl
dyżur: wtorek 15.00 –16.00, gab. 381 lub 58


https://amu.academia.edu/KrystynaPieni%C4%85%C5%BCekMarkovi%C4%87/Papers

https://orcid.org/0000-0002-5005-6374


Zainteresowania naukowe: literatura i kultura słowiańskiego Południa, zwłaszcza Chorwacji, od romantyzmu po współczesność (ze szczególnym uwzględnieniem okresów przełomu), geografia kulturowa, imagologia, antropologia literacka oraz chorwacki dyskurs pamięciowy i tożsamościowy w testach podróży i narracjach kulinarnych, problematyzujący uwikłania identyfikacyjne pomiędzy Śródziemnomorzem, Europą Środkową i Półwyspem Bałkańskim.

 

Książki:

 • Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagrzeb 2000, s. 275.
 • Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu), Poznań 2000, s. 234.
 • „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990-2010), Poznań 2011, s. 415.

 

Wybór i opracowanie:

 • Młoda Chorwacja, „FA-art” nr 4/1996, s. 100-194.
 • Poljska kratka priča, „Quorum” br. 5-6/2000, s. 250-284.

 

Redakcja prac zbiorowych:

 • Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury 1990-2005, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Poznań 2005, s. 722.
 • Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 540.
 • OS lamnigu – četvrti : Flakerova srednjoeuropska postmoderna, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Osijek 2012, s. 554.
 • Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, współredakcja z: Miljenko Brekalo, Angelina Banović-Markovska, Mate Buntić, Snježana Čolić, Maja Jakimovska-Tošić, Zlatko Kramarić, Ivica Musić, Sanja Špoljar Vržina, Ivana Žužul, Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek – Zagreb, 2014
 • Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013., współredakcja z: Tvrtko Vuković, Zagreb 2015.

 

Redakcja numerów tematycznych czasopism

 • Podróże Słowian i po Słowiańszczyźnie (wraz z Agatą Firlej), „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2022, nr 23
 • Eko, eko… ekopoetyka, ekopsychologia: światy literackie i psyche (wraz z Goran Đurđević, Suzana Marjanić), „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2022, nr 22.
 • Ariergarda awangardy, „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2020, nr 18.
 • Sztuka i demokracja, „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2019, nr 17.
 • Forma i funkcja w słowiańskich językach i tekstach kultury, „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2017, nr 13.
 • Antun Gustav Matoš, „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2014, nr 7.
 • New Western Balkans Cinema „Images“ vol. XXIII, no 32, 2018.

 

Artykuły:

 • Nekoliko riječi o alkoholu i glazbi u Krležinu Kraljevu, w: Krleža i intermedijalnost, Lukács István (red.), 2022, Budapeszt, ELTE BTK, s. 155172.
 • Podróż wokół pstrągów: Put na Plitvice Adolfa Vebera Tkalčevicia. Tekstotwórcza rola motywów kulinarnych, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2022, nr 23, s. 111–128, DOI:10.14746/pss.2022.23.5 .
 • U okrilju crnih košulja (Stjepan Ković Ive Andrića i Mile Plačidrug Vladana Desnice), w: Njegoševi dani 8, red. Tatjna Đurišić-Bečanović, Rajka Glušica, Nataša Jovović, 2022, Nikšić: Filološki fakultet Nikšić, s. 77–85.
 • Garden Space and City Space. Chinese ”Locus Amoenus” and ”Inferno” in the Accounts of the Croatian Traveller Hrvoje Grgurić (1931), w: Multilateral Relations, Many Perspectives. China and Central-Eastern Europe, red. Tomasz Ewertowski, Monika Miazek-Męczyńska, Wydawnictwo naukowe UAM, 2022, s. 111123.
 • Iliryjski jako jedyne narzędzie skutecznej komunikacji w pierwszych chorwackich podróżach romatyczno-odrodzeniowych. Listy z drogi Ivana Trnskiego, w: Bezdroża komunikacji. Kontakt, porozumienie, akceptacja, red. Magdalena Baer, Izabela Lis-Wielgosz, Ewa Szperlik, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022, s. 493–503.
 • U optici žanrova. Brešićeva Povijest hrvatske književnosti 19. stoljeća, w: Književnost: motori i hambari. Zbornik u čast Vinku Brešiću, red. Marina Protrka Štimec i Suzana Coha, Zagreb, FF press, 2022, s. 53–62.
 • Ljudsko lice Benešićeve Varšave, w: Benečić i drugi: Zagrebački polonistički doprinosi, red. Filip Kozina, Đurđica Čilić, Zagreb: FF press, 2021, s. 111126.
 • (Ne)zaboravno pamćenje: traume, slijepe pijege, tabu/teme, „Fluminensia“ 2021, god. 33, br. 1, s. 339–349.

 • Hrvatski problem s regionalizmom w: Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze, red. Krešimir Bagić, Miranda Levanat-Peričić, Leszek Małczak, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2021, ISBN: 978-83-226-4023-4, s. 3749, https://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/23263?fbclid=IwAR2JJ68MkjJ6b6HEt4BHp-WI3B6S2x3rHxDC3ACaqgqQifotaacDozWYqC0

 • Augusta Cesareca (nie)realistyczny portret przygłuchej Tonki, „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2020/18, s. 175–193. DOI:10.14746/pss.2020.18.10
 • Ariergarda awangardy (słowo od redakcji), „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2020/18, s. 9–13.
 • The Rearguard of the Avant-garde (Editor’s Note), „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 2020/18, s. 15–19.
 • On memory of plates and dishes. Identity narratives derived from the croatian cuisine, “Fluminensia” 2020, 117-136. https://doi.org/10.31820/f.32.2.8
 • Poznato i nepoznato. Kulturni krajolici Pariza i Sarajeva u Ujevićevim feljtonima w: Povijest, tekst, kontekst. Zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu, red. Maša Kolanović, Lana Molvarec, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2020, s. 157–170.
 • Autoportret s putovanja, w: Ja kao svoja slika. Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, red. Marina Protrka Štimec, Anera Ryznar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2020, s.117–132, rec. K. Bagić, V. Brešić, R. Hansen-Kokoruš, L. Małczak, Lj. Šarić
 • Hrvatski problem s regionalizmom (ili zablude poljske kroatistice?), w: ХОРВАТИСТИКА У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 25 РОКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Збірник наукових праць (Матеріали конференції), Kijów: «Освіта України», 2020, s. 134-146. ISBN 978-617-7993-00-0
 • Dalmacija i banska Hrvatska u Pavlinovićevim Putima (Godine 1867-75), „Slavistična revija“, letnik 68/2020, št. 1, januar–marec, 91–102.
 • Karneval s mrtvacima (Miroslav Krleža Kraljevo) „Slavica Wratislaviensia” nr CLXVIII, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13, Tanatos 2, (2019), s. 495–505.
 •  Između modere i avangare – Himnika ulice Tina Ujevića, w: Słowiańskie formuły nowoczesności – ideały i iluzje przemiany, red. L. Miodyński, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, s. 35–44.
 •  Poljska međuratna (ne)demokracija Benešićevim očima, „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 17/2019, s. 191–207.
 • Między indywidualnym a kolektywnym. Poetyka chorwackiego romantycznego podróżopisarstwa na przykładzie tekstów Antuna Nemčicia Gostovinskiego i Stanka Vraza  „Forum Poetyki” zima/wiosna 2018, no 11-12, s. 36-47; http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/KPieniazekMarkovic_MiedzyIndywidualnymAKolektywnym_ForumPoetyki_11-12_2018.pdf
 •  Between the Individual and the Collective: The Poetics of Romantic Croatian Travel Literature Using Antun Nemčić Gostovinski and Stanko Vraz as Case Studies, „Forum Poetyki” winter/spring 2018, nr 11-12, p. 36-49; http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/KPieniazekMarkovic_BetweenTheIndividualAndTheCollective_ForumOfPoetics_11-12_2017.pdf
 •  Pomiędzy jednostkowym doświadczeniem a kolektywnymi programami ideologicznymi – chorwackie dziewiętnastowieczne relacje podróżnicze, w: Z polskich studiów slawistycznych, Seria 13, tom 1: Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo. Folklorystyka, red. B. Zieliński, Poznań 2018, s. 215-224.
 •  Žene u suvremenom kanonu na primjeru poljske književnosti (z J. Grądziel-Wójcik) w: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XX. Književni kanon, red. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužanić, Andrea Meyer-Fraatz, Split–Zagreb, 2018, s. 310321.
 •  Jak pamiętają potrawy i naczynia. Chorwackie kuchenne narracje tożsamościowe, „Visnik of the Lviv University”, Series Philology, Issue 69, Croatian Studies, Scientific journal /”ВІСНИК   ЛЬВІВСЬКОГО   УНІВЕРСИТЕТУ”, Серія філологічна, Випуск 69, Хорватистика, s. 90–101.
 • Apetyt na życie Madonny Markantunovej. Kod kulinarny w powieści Slobodana Novaka Mirra, kadzidło i złoto, w: Słowiańskie tropy, red. A. Borowiec i M. Dyras, Kraków 2017, s. 295-310.
 •  „Kao misnik” i „kao Turci iz Smail-age”. Funkcja pokarmów w nowoczesnym i ponowoczesnym dyskursie Lepszej połowy odwagi Ivana Slamniga, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 13/2017, s. 109-128.
 • Od marzeń o wyzwoleniu po tęsknotę za utraconą arkadią. Dziewiętnastowieczne relacje z podróży bośniackich franciszkanów, w: Słowianie w podróży, Tom I, Język i kultura, red. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, Jolanta Dziuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2016, s. 27-40.
 •  Od przyjemności podniebienia do satysfakcji tożsamościowych i rozkoszy erotycznych, w: Małe przyjemności: katalog słowiański, red. Elżbieta Solak, Barbara Popiołek i Bojana Todorović, Wydawnictwo «scriptum», Kraków, 2016, s. 345-358.
 •  Chorwackie spotkania z kulturą islamu w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie. We władzy stereotypów, w: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. Anetta Buras-Marciniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016, s. 23-39.
 •  Melankolični doživljaj prostora u Matoševim putopisima, w: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014., red. Stipe Botica, Davor Nikolić, Josipa Tomašić, Ivana Vidović Bolt, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2016, s. 547-556.
 • Pomiędzy lokalnym a interkulturowym kodem żywności i folkloru, w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, red. Vesna Petreska, Joanna Rękas, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova w Skopiu, Skopie – Poznań, 2015, s. 265-280.
 •  Na zachodnich rubieżach. Paradoksy chorwackiej kultury, w: Zachodnioeuropejska mozaika kulturowa (1848-2010), red. Maria Tomczak, Grażyna Gajewska, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno, 2015, s. 225-249.
 •  Kuharski kanconijer. Veljko Barbieri priča o hrani, djetinjstvu i identitetu, w: O pričama i pričanju danas, red. Jelena Marković i Ljiljana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2015, s. 321-342.
 • Hrvatski romantičari otkrivaju Bosnu, w: Sarajevski filološki susreti II. Zbornik radova (knjiga II), red. S. Kodrić, V. Preljević, Sarajevo 2014, s. 280-301. ISSN 2233-1018.
 •  Bośnia – hortus horridus. Obraz Bośni w podróżach franciszkanów Grgi Marticia i Ivana Frano Jukicia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, tom 7, nr 4(7)2014, s. 263-278.
 •  Od lokalnog preko iznadnacionalnog do ničije zemlje. Prostor i identitet u suvremenom hrvatskom pjesništvu na primjeru poezije Delimira Rešickoga, w: Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, red. Miljenko Brekalo, Angelina Banović-Markovska, Mate Buntić, Snježana Čolić, Maja Jakimovska-Tošić, Zlatko Kramarić, Ivica Musić, Krystyna Pieniążek-Marković, Sanja Špoljar Vržina, Ivana Žužul, Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek – Zagreb, 2014, s. 291-305.
 •  Granična iskustva i iskustva s putovanja:  intertekstualni rat Tomice Bajsića, „Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu”, 2014, tom 38, nr 58, s. 101-118.
 • Relacje ze spotkania z inną kulturą w dziennikach podróży chorwackiego romantyzmu, w: Spotkania międzykulturowe 1. Literaturoznawstwo. Kultura, red. Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 114-123.
 •  Spożywać cywilizację. Gastronomiczne kartografowanie Kulturowego oblicza Chorwacji, w: Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. Bogusław Zieliński, s. 273-289, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.
 • Szczęśliwe ulice chorwackich miast, w: Topografia tożsamości, red. B. Zieliński, Poznań 2012, s. 61-72.
 •  Spotkanie „Wschodu” i „Zachodu”. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci w Zimowym letnisku Vladana Desnicy, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. W. Jóźwiak, I. Lis-Wielgosz, Poznań 2012, s. 263-277.
 • Historia obecna i nieobecna. Młode pokolenie twórców chorwackich wobec wojny, w:  Oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Bydgoszcz 2011, s. 231-248.
 •  Śladem romantycznej kreacji bohatera w chorwackiej poezji końca XX wieku. Od wampira do konsumenta. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr1/2011, s. 203-224.
 •  Poluglasom, poluriječju o polutami predgrađa. O poezji Krešimira Bagića. „Nova Croatica”, nr V (2011), s. 13-31.
 •  Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, Wrocław 2011, s. 211-221.
 •  Graniczne doświadczenia romantycznej podróży do Bośni, w: Progi, pasaże, granice, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań 2011, s. 143-157.
 •  Put u vlastitu odsutnost. Ironična autoreferencijalnost u poeziji Branka Čegeca, „Quorum“, br 3/4, 2011, s. 42-55.
 • Stvarnosna poezija, „Riječi – časopis za književnost, kulturu i znanost”, Sisak, nr 1-3, 2008, s. 196-207.
 •  Nieprzełomowy kataklizm, w: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, red. Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 23-33.
 •  Od poistovjećivanja do neprimjećivanja. Otisak grada u tekstovima osječkih pjesnikinja Kornelije Pandžić, Tee Gikić, Marine Tomić, „Kolo“ br 1/2008, s. 175-196.
 •  Krajolici, putovi, mjesta, vrijeme – neki vidovi Šimićeve prostorne imaginacije u Preobraženjima, w: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, red. V. Pandžić, Profil, Zagrzeb-Drinovci 2008, s. 431-450.
 •  Bitanga. Obraz z życia Zagrzebia, czyli miasto i jego mieszkańcy oczyma Janka Policia Kamova), w: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski i M. Kryska-Mosur, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 95-107.
 • Portreti nepoznatih žena ili vodeni subjekt Marijane Radmilović, w: OSlamnigu III, Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, hrvatski postmodernitet, red. G. Rem, Osijek 2007, s. 51-60.
 •  Pomiędzy mową a milczeniem, w: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 369-381.
 • Čegecovo ogledanje s osobnošću. Prilog razmišljanjima o situaciji postmoderna subjekta, w: Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Postmodernitet. III Slamnigovi dani, red. G. Rem, Osijek 2006, s. 275-287.
 • Krótkie opowiadanie o Nowym Zagrzebiu, w: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, red. L. Miodyński, Katowice 2005, s. 32-46.
 •  Gotski grad, w: 4. kijevski  književni susreti. Posvećeno Antunu Branku Šimiću. Zbornik radova, red. S. Matoš, M. Mićanović i V. Pandžić, Kijevo 2005, s. 15-26.
 •  Branka Čegeca zmagania z osobnością. Przyczynek do rozważań nad sytuacją ponowoczesnego podmiotu, w: Z małą ojczyzną w sercu, red. M. Walczak-Mikołajczakowa i B. Zieliński, Poznań 2005, s. 105-115.
 •  Umęczone miasto. Swój czy obcy Osijek, w: Swoje i cudze, tom 3, red. B. Zieliński, Poznań 2005, s. 169-181.
 •  Ekspresje (nie)podmiotowości i (nie)tożsamości w najnowszej poezji chorwackiej, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje i perspektywy, tom III, Podmiotowość, red. B. Czapik-Lityńska, Warszawa 2005, s. 212-222.
 • Duchowość ponowoczesnej poezji (na przykładzie zbioru poetyckiego Knjiga o anđelima Delimira Rešickiego), „Studium” nr 1 (43)/2004, s. 103-114.
 •  Samo za obrazovane i situirane. Knjiga u Poljskoj, „Tema” br. I/1-2/2004, s. 42-43.
 •  Kvadarni oblutak. Kratka priča o Novom Zagrebu, „Tema” br 5-6/2004, s. 114-120.
 • Postmoderni Bog?, w: Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Postmodernitet. III Slamnigovi dani, red. G. Rem, Osijek 2003, s. 155-169.
 • Mišljenje A. B. Šimića o pjesničkoj riječi, „Hrvatska Obzorja” br. 3-4/2002, s. 191-199.
 • Bóg i najnowsza poezja chorwacka, w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, red. B. Zieliński. Poznań 2001, s. 187-200.
 • Lirski subjekt u labirintu suvremenosti, Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, red. D. Sesar, I. Vidović Bolt, Zagrzeb 2001, s. 399-406.
 • Slika – prozor u svijet (O slikotvornosti A. B. Šimića), w: Sto godina Antuna Branka Šimića, red. S. Vrljić, Mostar 1998, s. 19-41.
 • Młoda Chorwacja, „FA-art” nr 4/1996, s. 99.
 • Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Šimicia, „Język artystyczny”, red. D. Ostaszewska, E. Jędrzejko, Katowice 1996, s. 211-221.
 • Utopijne aspekty refleksji Antuna Branka Šimicia nad językiem poetyckim, w: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t.II: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim, red. B. Czapik-Lityńska, Katowice 1996, s. 90-97.
 • Poezja Jovana Dučicia – antywzorzec estetyczny awangardy, w: Rozpad mitu i języka?, red. B. Czapik, Katowice 1992, s. 119-125.

 

Artykuły recenzyjne:

 • Wokół serbskiej fantastyki. (Ewa Stawczyk, Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016, ss. 226), „Porównania”, vol. 2 (21), 2017, s. 325-330.
 • Synekdocha literatury chorwackiej (Cvelferica, panonizam, pismo književnosti, znanosti i kulture, tomy 1–5, Cvelferija–Osijek 2015). „Slavia Meridionalis”, vol. (17)2017.
 • Niesmak po lekturze Historii Kościoła, „Poznańskie Studia Slawistyczne”  2016, tom 10/2016, nr 10, s. 433-441.
 • W optyce gatunków. Historia literatury chorwackiej XIX wieku. (Vinko Brešić, Hrvatska književnost 19. stoljeća, Alfa, Zagreb 2015), „Slavia Occidentalis”  2015, tom 2015, nr 72/2 , s. 229-237.
 • Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Sabina Giergiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, 276 s., „Slavia Occidentalis”  2014, tom 2014, nr 71, s. 170-174
 • Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989, Leszek Małczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 871., „Slavia Occidentalis”  2013, tom 70, nr 2, s. 175-179.
 • Katarzyna Wołek-San Sebastian, „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 184, „Pamiętnik Słowiański” , tom LXIII, nr 1-2/2013, s. 128-133.
 • Rzecz o wielości lub o zaczarowanym tramwaju. Dragan Velikić Casus Brema. http://www.pogranicze.sejny.pl/?s=oficyna&a=Ksiazki&e=casus_brema_spotkanie
 • OS lamnigu (Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga), „Pamiętnik Słowiański” 2003, s. 133-137.
 • Otkrivanje Poljaka Poljacima, „Zarez” nr 87, 12.09.2002, Zagrzeb
 • Kryzys tożsamości. Slavica, „Pamiętnik Słowiański” 1993, t. XLIII, s. 143-146. (recenzja)

 

Sprawozdania:

 • Poslijediplomska kroatistika u Poznanju, „Croatian Studies Review / Časopis za hrvatske studije“, Sydney – Split – Waterloo – Zagreb 5 (2008), s. 165-170.
 • Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Pamiętnik Słowiański” 1993, t. XLIII, s. 189-192. (sprawozdanie z sesji)

SPIS PUBLIKACJI – WERSJA UZUPEŁNIONA

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium
instytucja przyjmująca
czas trwania
miejsce pobytu

 

Krystyna
Pieniążek-Marković
o sobie:

W wolnym czasie uciekam do lasu – rzeka, morze lub jezioro w pobliżu mile widziane.

-->