UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Krystyna Pieniążek-Marković

dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. UAM
Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej WFPiK
Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”
dyżur dziekański: wtorek 14:00–15:00, środa 14:00–15:00
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: pienmar@poczta.onet.pl
dyżur: wtorek 15.00 –16.00, gab. 381 lub 58

Zainteresowania naukowe: literatura i kultura słowiańskiego Południa, zwłaszcza Chorwacji, od romantyzmu po współczesność (ze szczególnym uwzględnieniem okresów przełomu), geografia kulturowa, imagologia, antropologia literacka oraz chorwacki dyskurs pamięciowy i tożsamościowy w testach podróży i narracjach kulinarnych, problematyzujący uwikłania identyfikacyjne pomiędzy Śródziemnomorzem, Europą Środkową i Półwyspem Bałkańskim.

najważniejsze publikacje

1. Pieniążek-Marković K., „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990-2010), Poznań 2011, s. 415.
2. Pieniążek-Marković K., Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagrzeb 2000, s. 275.
3. Pieniążek-Marković K., Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu), Poznań 2000, s. 234.
4. Pieniążek-Marković K., „Kao misnik” i „kao Turci iz Smail-age”. Funkcja pokarmów w nowoczesnej i ponowoczesnej narracji Lepszej połowy odwagi Ivana Slamniga, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2017, tom 13, nr 13/2017, s. 109-128.
5. Pieniążek-Marković K., Apetyt na życie Madonny Markantunovej. Kod kulinarny w powieści Slobodana Novaka Mirra, kadzidło i złoto, w: Słowiańskie tropy, red. A. Borowiec, M. Dyras, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Wydawnictwo Scriptum, Kraków, 2017, s. 295-310.
6. Pieniążek-Marković K., Od przyjemności podniebienia do satysfakcji tożsamościowych i rozkoszy erotycznych, w: Małe przyjemności: katalog słowiański, red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović, Wydawnictwo «scriptum», Kraków, 2016, s. 345–358.
7. Pieniążek-Marković K., Chorwackie spotkania z kulturą islamu w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie. We władzy stereotypów, w: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. A. Buras-Marciniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016, s. 23–39.
8. Pieniążek-Marković K., Od marzeń o wyzwoleniu po tęsknotę za utraconą arkadią. Dziewiętnastowieczne relacje z podróży bośniackich franciszkanów, w: Słowianie w podróży, Tom I, Język i kultura, red. R. Wyżkiewicz-Maksimow, J. Dziuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2016, s. 27–40.
9. Pieniążek-Marković K., Melankolični doživljaj prostora u Matoševim putopisima, w: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014., red. S. Botica, D. Nikolić, J. Tomašić, I. Vidović Bolt, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2016, s. 547–556.
10. Pieniążek-Marković K., Na zachodnich rubieżach. Paradoksy chorwackiej kultury, w: Zachodnioeuropejska mozaika kulturowa (1848-2010), red. M. Tomczak, G. Gajewska, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno, 2015, s. 225–249.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium
instytucja przyjmująca
czas trwania
miejsce pobytu

Krystyna
Pieniążek-Marković
o sobie:

W wolnym czasie uciekam do lasu – rzeka, morze lub jezioro w pobliżu mile widziane.

-->