UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Joanna Brodniewicz

mgr Joanna Brodniewicz
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: jbrodniewicz@gmail.com

dyżur:

Filolożka serbistka. Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii serbskiej literatury średniowiecznej, słowiańskich tradycji piśmienniczych, kultury duchowej i obrzędowości prawosławia. Szczególną uwagę w badaniach naukowych poświęca zagadnieniom związany ze świętością i duchowością kobiet oraz twórczością literacką – hymnograficzną, hagiograficzną, euchograficzną – im poświęconą.

najważniejsze publikacje

1. Gapska D., XXXX.
2. Gapska D., XXX 2014, s. 74-82.
3. Gapska D., X CX200.
4. Gapska D., KXXXXX11-16.
5. Gapska D., XXXX nr 4, 2013, s. 49-57.
6. Gapska D., XXXX.
7. Gapska D., xxx.
8. Gapska D., XXXX7.
9. Gapska D., XXXX.
10. Gapska D., XXX.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

instytucja przyjmująca

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

czas trwania

01.03.-30.04.2013

miejsce pobytu

Nowy Sad, Serbia

Joanna Brodniewicz o sobie:

Interesuję się zagadnieniami z.

-->