UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Jan Pešina

mgr Jan Pešina
Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
email: jan.pesina@wp.pl; jape@amu.edu.pl
dyżur: środa 15.00-16.00, g. 385

Bohemista. Do obszaru jego zainteresowań naukowych należą czesko-polskie stosunki kulturowe; zagadnienia związane z tożsamością narodową, jej percepcją w tekstach kultury, problematyka miejsc pamięci, tradycji, symboli i mitów narodowych.

Najważniejsze publikacje

1. Pešina J., Miloš Macourek – poszukiwacz zwyczajnego cudu życia, [w:] Miloš Macourek, Bajki, Poznań 2016, s. 195-206.
2. Pešina J., Tradycje religijne w czeskim dyskursie tożsamościowym okresu międzywojennego, [w:] Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2016, nr 10, s. 243-255.
3. Pešina J., Hawlowski postulat życia w prawdzie wobec czeskiej tradycji etycznej, [w:] Václav Havel – człowiek, pisarz, filozof, polityk, Poznań 2014, s. 199-210.Pešina J., Wielkie Morawy pierwsze wspólne państwo Czechów i Słowaków? Polityczne i kulturowe dziedzictwo Wielkich Moraw w czeskiej narracji historycznej, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań 2012, s. 299-306.
4. Pešina J., Demytizace a blasfémie v české svatováclavské tradici, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, Poznań 2012, s. 105-111.
5. Pešina J., Výpravy do země jiných vad. Český (ne)romantizmus očima polských publicistů, [w:] Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2011, nr 1, s. 319-330.
6. Pešina J., Od tradycji duchowej do tradycji świeckiej. Historyczne metamorfozy czeskiego dziedzictwa świętowacławskiego, [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, Poznań 2011, s. 125-142.
7. Pešina J., Słowianie południowi w koncepcji wzajemności słowiańskiej Karla Havlíčka Borovskiego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXII-2010, Prace historyczne Z.137, s. 89-96.
8.Pešina J., Obraz Polska v první české encyklopedii, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziału i miejsca kontaktu w języku, literaturze i kulturze, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3182, Wrocław 2009, s. 71-80.

Działalność środowiskowa

Wykłady popularyzatorskie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z zakresu czeskiej kultury. Współpraca z LO Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Współpraca z Biblioteką Raczyńskich.
Sekretarz czasopisma Historia Slavorum Occidentis.

Współpraca międzynarodowa
Organizacja cyklicznych seminariów wyjazdowych poznańskich bohemistów do Pragi we współpracy z Uniwersytetem Karola.
Współpraca z Czeskim Centrum oraz Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie przy propagacji czeskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Jan Pešina o sobie:

Interesuję się zagadnieniami z.

-->