UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Emilian Prałat

dr Emilian Prałat
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: emilianpralat@gmail.com
dyżur: poniedziałek 13.30-14.30, g. 382
www.epralat.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, filolog slawista i historyk sztuki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach komunikacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historyczno-artystycznych, sztuce wielkopolskiej, dziejach wzajemnych relacji słowiańskich, edytorstwie materiałów źródłowych, sztuce Bizancjum, procesach recepcji, ikonografii, pograniczach kulturowych, mecenacie artystycznym i kulturalnym ziemiaństwa.

najważniejsze publikacje

1. Prałat E., Miejsca i Sztuka. Turew, Łódź 2017 (ISBN: 978-837-729-353-9)
2. Prałat E., Southern Slavs: At the Meeting Point of Traditions [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 207–220.
3. Prałat E., „From besmeared lips, from hating heart, from unclean tonue”: Writing and Rewriting of the Canon in Serbia [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 221–234.
4. Prałat E., „The Words that feeds hungry human souls, the Word that gives power to your mind and heart”: Bulgaria from Clement of Ohrid to the „September Literature” Circle [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 235–251.
5. Prałat E., „Oh the blessed one, oh the most holy one, oh elevated above all the blessed ones”: Litanic Patterns and Folk Inspirations on Croatian Poetry [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 251-264.

6. Prałat E., Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich, Leszno 2016 (ISBN 978-83-64806-91-9)
7. Prałat E., Miejsca i Sztuka. Racot, Łódź 2016 (ISBN 978-83-7729-320-1)
8. Ratajewska Barbara, Prałat Emilian, Urbaniak Miron, Materiały archiwalne do dziejów Kościana, Leszno 2016 (ISBN 978-83-65806-926)
9. Prałat E., Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staro-południowo-słowiańskich (XII-XIV w.), Łódź 2015 (ISBN 978-837-729-295-2)
10. Prałat E., Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku. / Velikani u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću, Poznań–Łódź 2014

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków RP i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Srebrna odznaka za opiekę nad zabytkami

Stypendium

Nagroda JM Rektora UAM III stopnia (indywidualna) za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca

Grant NCN DEC-2012/07/E/HS2/00665 Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy

Grant NCN UMO-2012/05/N/HS2/02784 Mecenat artystyczny rodu Chłapowskich

Grant promotorski NN 103 449540 Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XIV-XV w.),

instytucja przyjmująca

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków RP

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska

JM Rektor UAM

Fundacja Lanckorońskich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

czas trwania

11.10.2017

22.09.2017

listopad 2017

22.09.2017

maj 2017

2014–2016

2014–2015

2013–2015

2011–2013

miejsce pobytu

Warszawa, Polska

Warszawa, Polska

Zagrzeb, Chorwacja

Poznań, Polska

Rzym, Włochy

Warszawa, Polska

Poznań, Polska

Poznań, Polska

Poznań, Polska

Emilian Prałat o sobie:

Od 2011 roku jestem społecznym opiekunem zabytków Powiatu Kościańskiego, stąd też zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego. W wolnym czasie pływam i jeżdżę na rowerze. Mam trzy życiowe zasady:
Frangar non flecta – Nosce te ipsum – Sunt certi denique fines.

-->