UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Artur Stęplewski

dr Artur Stęplewski
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: arturst30@poczta.onet.pl
dyżur: środa 11.15 -12:15, gabinet 385

Doktor nauk humanistycznych, filolog slawista i polonista. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień dotyczących komunikacji kulturowej Słowiańszczyzny z jej sąsiadami, w szczególności badanie systemów językowych i ich interferencji, historyczny rozwór języków literackich; tożsamości etniczne i narodowe; pogranicza językoznawstwa i literaturoznawstwa.

najważniejsze publikacje

1. Stęplewski A., Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce: grafia wielkopolskich rot sądowych, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, ISBN 978-83-63664-14-5
2. Stęplewski A., Poprawki w wielkopolskich rotach sądowych, w: Studia Językoznawcze, t. 1, Szczecin 2002, s. 365 – 376.
3. Stęplewski A.,Нам бесіда наша мила, хоц і кус неґраматична (І. Rusenko), czyli jak powstał nowy język słowiański, w: Literaturoznawstwo porównawcze. Polska – Ukraina: partnerstwo kultur, Poznań 2003, s. 33 – 44.
4. Stęplewski A., Świadomość narodowa Słowian a kwestia ortograficzna, w: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiatkowa dedykowana Prof. T. Zdancewiczowi, Poznań 2005, s. 351 – 359.
Duchowość, narodowość, alfabet, w: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Poznań 2007, s. 459 – 467.
5. Stęplewski A., Slovensk i slovio – dwa słowiańskie języki pomocnicze, w: Паисиево четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Płowdiw 2009, s. 260 – 266.
6. Stęplewski A., Wojskowy czy ksiądz? – lub jak stworzyć naród? w: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, pod red. A. Gawareckiej, M. Balowskiego, Poznań 2011, s. 171 – 180. ISBN 978-83-63090-00-5
7. Stęplewski A., Cyrylica jako kod semantyczny w: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian, red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska, Biała Podlaska 2011, s. 26 – 32. ISBN 978-83-923124-3-7
8. Ortografia elitarna czy egalitarna? Romantyczne dylematy, w: Poznańskie Studia Slawistyczne nr 1/2011, Poznań 2011, s. 241 – 252. ISSN 2084-3011
9. Wulgaryzmy – tabu, czy dobro narodowe Słowian, w: Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimovski, Poznań 2012, s. 443-448.
10. Gdy Mongołowie cyrylicą pisali. W związku z powieścią Ludmily Filipovej Vojnata na bukvite, w: Śladem dziś stąpam nauczycieli, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, Poznań 2017, s. 159 – 167.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Erasmus Plus

instytucja przyjmująca

Komisja Europejska

czas trwania

15.05 – 22.05.2017

miejsce pobytu

Prisztina, Kosowo

Artur Stęplewski o sobie:

Łączę życie z pracą, dlatego w wolnych chwilach uczę się kolejnych języków i podróżuję bez korzystania z biur podróży; do pracy zwykle jeżdżę rowerem, na którym zresztą spędzam większość wolnego czasu.

-->