UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Ana Samardžić

mgr Ana Samardžić
Zakład Języków Południowosłowiańskich
email: anasam@amu.edu.pl
dyżur: środa 11.30-12.30, g. 383

Filolog serbista i rumunista. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach językoznawstwa konfrontatywnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny semantyki i składni czasowników i przypadków w językach serbskim, rumuńskim i słoweńskim.

najważniejsze publikacje

1. Samardžić A., Cercetări asupra verbelor de percepție senzorială în limbile sârbă și română, Logos: revistă de filologie, limbă, literatură și folclor. Društvo za rumunski jezik Vojvodine, Novi Sad, decembar 2017, 198-210.
2. Samardžić A., Slavoljub Gacović „Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića”, w: Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II (red. Z. Dimoski, E. Lučeska, P. Borowiak), Poznań-Prilep, 2015, 263-270.
3. Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa značenjem lokalizacije prednjom, zadnjom, gornjom, donjom i bočnim stranama lokalizatora u srpskom i slovenačkom jeziku, u: Communication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms, Arad, 2015, 752-763.
4. Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa značenjem spoljašnje lokalizovanosti objekta lokalizacije u srpskom i slovenačkom jeziku, Studii de ştiinţă şi cultură X/4 (39), Arad, 2014, 145-150.
5. Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa značenjem lokalizacije prema distanci u srpskom i slovenačkom jeziku. Europa, revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie 13, Novi Sad, 2014, 73-78.
6. Samardžić A., Језичке особине административног стила – судског подстила у жанру судских пресуда, 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, 2014, 238-242.
7. Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa semantičkom komponentom unutrašnjosti u srpskom i slovenačkom jeziku. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 3, Novi Sad, 2013, 11-23.
8. Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa semantičkom komponentom površine u srpskom i slovenačkom jeziku. Прилози проучавању језика, 44, Нови Сад, 2013, 87-102.
9. Samardžić A., Discourse analysis of automobile advertisements, Europa, revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie 12, Novi Sad, 2013, 73-77.
10. Чанчар Ј., Самарџић А. Косовско-ресавске дијалекатске особине у роману Еве Рас „Кућа на продају”. Прилози проучавању језика 43, Нови Сад, 2012, 185-209.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium
instytucja przyjmująca
czas trwania
miejsce pobytu

Ana Samardžić o sobie:

W wolnym czasie kupuję książki w Rumunii, opalam się w Chorwacji i wdycham świeże powietrze w słoweńskich górach. Lubię tłumaczyć rumuńską prozę i bawić się z psami i kotami.

-->