UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Agata Firlej

dr hab. Agata Firlej
Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
email: afirlej@amu.edu.pl
dyżur: środa 12.30-13.30, g. 381

Absolwentka polonistyki UAM, komparatystka, badaczka teatru. Autorka książek i artykułów z zakresu: reprezentacji Zagłady w czeskiej dramaturgii i prozie; najciekawszych czeskich zjawisk teatralnych XX w.; przekładu literackiego i recepcji literatury czeskiej w Polsce, wybranych problemów czeskiej kultury po 1945 roku. Zainteresowana kulturą żydowską, relacjami między społecznościami Środkowej Europy a diasporą, area studies.

najważniejsze publikacje

1. Firlej A., Nieobecność. Ujęcia Szoa w czeskiej dramaturgii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, 259 s., ISBN 978-83-232-2998-8.
2. Firlej A., Czarny kruk. O Janie Skácelu i jego poezji, Wyd. Pro, Poznań 2010, 138 s., ISBN 978–83–926152–8–6.
3. Firlej A., Między prowincją a wielkim światem. »Wesele« Wyspiańskiego w inscenizacjach Petra Lébla (Doprapo 1989, Divadlo na Zábradli 1998), [w:] Literatura polska w świecie. Obecności, t. 3, Katowice 2010, s. 317–325.
4. Firlej A., Mácha w awangardowym teatrze E. F. Buriana, Poznańskie Studia Slawistyczne nr 1, 2011, Poznań, s. 67.
5. Firlej A., Życie po wybuchu. Refleksy transformacji w czeskiej dramaturgii po 1989 roku, „Bohemistyka“ 2012, nr 2, s. 130–147.
6. Firlej A., In matters of taste, there can be disputes. Elements of Camp in Fráňa Šrámek’s Play Léto, „Bohemistyka” t. XIII, nr 2, ss. 85-101.
7. Firlej A., Onanizm jako światopogląd. O filozofii Bohuslava Brouka. [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań 2012, s. 271.
8. Firlej A., The Beggar’s Opera Johna Gaya i Žebracká opera Václava Havla: adaptacja jako przy-swojenie, [w:] Václav Havel. Człowiek-pisarz-filozof-polityk, red. M. Balowski, B. Bakuła, Poznań 2014, ISBN 978-83-63090-48-7, s. 145-155.
9. Firlej A., What Was Exactly Katerina’s Gesture?, [w:] The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa, red. J. Holý, Praha 2015, ISBN 978-80-7470-092-7, s. 115-127.
10. Firlej A., Humour and Irony as Categories of Aestheticization of Shoah Narration (Using the Example of Arnošt Goldflam’s Play „Doma u Hitlerů“), [w:] Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung, red. R. Ibler, ibidem-Verlag, Stuttgart 2016, ISBN: 978-3-8382-0952-4, s. 103-115.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Kierownictwo grantu: The Holocaust in the Literatures and Cultures of Central Europe, nr 9007/R14/R15.

Kierownictwo grantu: Holocaustliteratur und gattungstypologischer Sicht, nr 57147213.

Nagroda Indywidualna III Stopnia za osiągnięcia naukowe

instytucja przyjmująca

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MNiSW RP, DAAD

JM Rektor UAM

czas trwania

2014-2015

2015-2016

22.09. 2017

miejsce pobytu

Poznań-Praha

Poznań-Gießen

Agata Firlej o sobie:

Entuzjastka teatrów, spotkań z pisarzami, rowerzystka, biegaczka. Przeciwniczka masowej turystyki i wszelkiego przymusu.

-->