UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Agata Firlej

dr hab. Agata Firlej, prof. UAM

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
Pokój nr 385
e-mail: afirlej@amu.edu.pl


Absolwentka polonistyki UAM, komparatystka. Autorka książek i artykułów o reprezentacji Zagłady w czeskiej dramaturgii i prozie, przekładzie literackim, czeskiej kulturze po 1945 roku.

Prowadzone zajęcia

Historia literatury czeskiej
Literatura czeska w kontekście europejskim
Słowiańskie przestrzenie kultury
Literackie związki polsko-czeskie
Teoria i praktyka przekładu
Literaturoznawcze seminarium licencjackie
Literaturoznawcze seminarium magisterskie
Seminarium licencjackie dla studentów anglojęzycznych
Współczesna czeska dramaturgia (fakultet)

Najważniejsze publikacje:

Monografie

Nieobecność. Ujęcia Szoa w czeskiej dramaturgii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, 259 s., ISBN 978-83-232-2998-8.

Czarny kruk. O Janie Skácelu i jego poezji, Wyd. Pro, Poznań 2010, 138 s., ISBN 978–83–926152–8–6.

Wybrane artykuły

 1. Holocaustliteratur als literarisches Paradigma, [w:] Holocaustliteratur. Ueberlegungen zu Reichweite und Grenzen eines literaturwissenschaftlichen Konzepts, red. R. Ibler, A. Ohme, ibidem verlag, Stuttgart, 2021, s. 57-79.
 2. Who’s Afraid of Walter Benjamin? Dealing with the Problem of “Universalization” of Shoah Narration in Czech Literature, [w:] The Afterlife of the Shoah in Central and Eastern European Cultures, red. A. Tippner, A. Artwinska, Routledge, Abingdon-on-Thames, 2021.
 3. Don Kichoci, Podziemni i Rewizjoniści. Postawy środkowoeuropejskich pisarzy wobec wolności, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 8, 2021, s. 121-133.
 4. Od Tomáša Strausslera do sir Toma Stopparda O wielorakiej tożsamości, singapurskim epizodzie i czeskim DNA teatralnym, [w:] Didaskalia. Gazeta Teatralna, nr 156, 2020, s.
 5. Polityka picia. Kilka przypadków z powojennego czeskiego teatru, [w:] Bohemistyka, nr 3, 2019, s. 352-364.
 6. Śmierć porwana. O terezińskiej sztuce Hledáme strašidlo Hanuša Hachenburga z 1943 roku, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, nr CLXVIII, 2019, s. 327-335.
 7. Topologia czeskiej literatury XIX wieku, [w:] Bohemistyka, nr 3, 2019, s. 392-395.
 8. Między amnezją i anamnezą. Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji, [w:] Poznańskie Studia Slawistyczne, nr 16, 2019, s. 7-12.
 9. Działalność Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznaniu (1923–1938), [w:] Bohemistyka, nr 2, 2021, s. 274-277.
 10. Inne miasto. Terezin, [w:] Pół wieku współpracy – na tropach poznańsko-brneńskich kontaktów naukowych i kulturalnych. Red. Paczos S., Kowalska-Nadolna U.,2018, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, s. 161-174
 11. Konfident proti své vůli. Další klíč k charakteristice středoevropského hrdiny v próze Egona Hostovského a Janusze Głowackého (na příkladu románů Nezvĕstný a Moc truchleje), [w:] Egon Hostovský: literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století, red. V. Vaněk, J. Wiendl, 2018, Univerzita Karlova , Praha, ISBN 978-80-7308-887-3, s. 127-136.
 12. Plemię powraca. Literackie diagnozy Jachyma Topola, [w:] Krajobraz po transformacji. T. 1, red. B. Zieliński, wyd. UAM, Poznań, 2018, ISBN 978-83-232-3341-1, s. 133-143.
 13. Dwa teatry. O opisywaniu czegoś, czego nie ma, [w:] Poznańskie Studia Slawistyczne, nr 12, 2017, s. 363-371.
 14. From Report to Mythus. Jiří Kolář’s Plays as Creative Transformation of the Shoah Testimonies, [w:] Poznańskie Studia Slawistyczne, nr 12, 2017, s. 79-93.
 15. Od badań nad wątkami żydowskimi do nowego literaturoznawstwa, [w:] Poznańskie Studia Slawistyczne, nr 12, 2017, s. 357-363.
 16. Mitem i postpamięć. Od Lévi-Straussa i Lacana do Marianne Hirsch, [w:] Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K.M. Machtyl, 2017, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 295-306.
 17. Między prowincją a wielkim światem. »Wesele« Wyspiańskiego w inscenizacjach Petra Lébla (Doprapo 1989, Divadlo na Zábradli 1998), [w:] Literatura polska w świecie. Obecności, t. 3, Katowice 2010, s. 317–325.
 18. Mácha w awangardowym teatrze E. F. Buriana, [w:] Poznańskie Studia Slawistyczne nr 1, 2011, Poznań, s. 67.
 19. Życie po wybuchu. Refleksy transformacji w czeskiej dramaturgii po 1989 roku, [w:]„Bohemistyka“ 2012, nr 2, s. 130–147.
 20. In matters of taste, there can be disputes. Elements of Camp in Fráňa Šrámek’s Play Léto, [w:]„Bohemistyka” t. XIII, nr 2, ss. 85-101.
 21. Onanizm jako światopogląd. O filozofii Bohuslava Brouka, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań 2012, s. 271.
 22. The Beggar’s Opera Johna Gaya i Žebracká opera Václava Havla: adaptacja jako przy-swojenie, [w:] Václav Havel. Człowiek-pisarz-filozof-polityk, red. M. Balowski, B. Bakuła, Poznań 2014, ISBN 978-83-63090-48-7, s. 145-155.
 23. What Was Exactly Katerina’s Gesture?, [w:] The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa, red. J. Holý, Praha 2015, ISBN 978-80-7470-092-7, s. 115-127.
 24. Humour and Irony as Categories of Aestheticization of Shoah Narration (Using the Example of Arnošt Goldflam’s Play „Doma u Hitlerů“), [w:] Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung, red. R. Ibler, ibidem-Verlag, Stuttgart 2016, ISBN: 978-3-8382-0952-4, s. 103-115.
 25. Jurij Andruchovyč aneb nevyžadaná láska k České republice (a pár slov o knize, kterou by měl někdo přeložit), [w:] Literární noviny, Litmedia, a.s., nr 1, 2020, s. 16-17.
 26. Między domem a Pałacem. Dom Pisarzy w czasach zarazy Tomasza Jastruna, [w:] Twórczość, nr 2, 2021, s. 145- 147.

Redakcje

Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works&Context, red. E.M. Hiemer, J. Holý, A. Firlej, H. Nichtburgerová, wyd. DeGruyter, Oldenbourg 2021.

Topografia tożsamości, t.2, red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Projekty grantowe, stypendia, nagrody:

Kierownictwo projektu: The Holocaust in Pop Culture – in Polish and Central European Popular Literatures and Art, NAWA/DAAD, NAWA/ MŠMT ČR, 2018-2021

Kierownictwo projektu: The Holocaust in the Literatures and Cultures of Central Europe, nr 9007/R14/R15, 2015-2018

Kierownictwo projektu: Holocaustliteratur und gattungstypologischer Sicht, nr 57147213, 2015-2018

Rektorska Nagroda Indywidualna III Stopnia za osiągnięcia naukowe, 2016

O sobie:

Wolę wyjątki.

-->