UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Katarzyna Taczyńska

dr Katarzyna Taczyńska
Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
email: kattac@amu.edu.pl
dyżur:

Doktor nauk humanistycznych, specjalność literaturoznawstwo (2014). Absolwentka filologii polskiej (2008), filologii bałkańskiej (2010), podyplomowego studium nauczania języka polskiego jako obcego (2008), studiów podyplomowych w zakresie gender studies (2013) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych wiedzy o sztuce i kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na historiografii i twórczości literackiej kobiet, dyskursie literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych, pamięci zbiorowej (p)o komunizmie oraz współczesnej sztuce Bałkanów oraz literaturze serbskiej, szczególnie kobiecej.

najważniejsze publikacje

1. Taczyńska K., Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2016.
2. Taczyńska K.,“A Scattered Mosaic of Records and Reminiscences”: Ženi Lebl’s War Odyssey in Her Personal Writings, w: An Introspective Approach to Women’s Intercultural Fieldwork, red. U. Markowska-Manista, J. Pilarska, Warszawa 2017, s. 68-102.
3. Giergiel S., Taczyńska K., When Night Passes and When Day Breaks – Between the Past and the Present. Borderlines of Holocaust in Filip David’s Works, „Colloquia Humanistica” 2017, nr 6, s. 75-96.
4. Taczyńska K., Obóz „Goli otok” w relacji międzypokoleniowej. Przypadek filmu Goli Tihej K. Gudac, „Politeja” 2017, nr 47, s. 145-157.
5. Taczyńska K., Pamięć matki – pamięć o matce. O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl, w: Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, B. Stefanescu, M. Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2017, nr 6, s. 217-231.
6. Taczyńska K., У потрази за стратегијама преживљавања – логорска проза Милке Жицине, „Књиженство” 2015, nr 5, (ISSN 2217–7809), http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=158.
7. Taczyńska K., Odzyskać przeszłość – obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny, w: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. Postkolonializm – tożsamość – gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. A. Matusiak, t. 2, Wrocław 2014, s. 267–279.
8. Taczyńska K., Дискурс о логору Голи оток – женска перспектива, „Књиженство” 2014, nr 4 (ISSN 2217–7809), http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=130.
9. Taczyńska K., Obóz Goli otok w twórczości i działalności Dragoslava Mihailovicia, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016, s. 111-128.
10. Taczyńska K., „Językiem bez głowy” – teatralny wymiar powieści Ucho, gardło, nóż Vedrany Rudan, w: Poznać Bałkany VI. Historia – Polityka – Kultura – Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, s. 205-219.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Indywidualna nagroda naukowa II stopnia JM Rektora UAM

Staż podoktorski w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w ramach grantu NCN (Fuga 4, nr 2015/16/S/HS2/00092)

Wyróżnienie w III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Stypendium w ramach programu UAM. Unikatowy Absolwent – Możliwości.

Wykonawczyni w grancie Narodowego Centrum Nauki pt. Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (kierownik dr Rigels Halili, Sonata 2, nr 2011/03/D/HS2/06170)

instytucja przyjmująca

UAM

Narodowe Centrum Nauki

XX

UAM

Narodowe Centrum Nauki

czas trwania

2017

2015-2018

2015

2015

2011-2018

miejsce pobytu

Katarzyna Taczyńska o sobie:

Najbardziej lubię w swojej pracy to, że łączę dwie moje pasje – czytanie i podróże. Jestem fanką piłki nożnej kobiet i seriali medycznych.

-->