UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

SYLWETKI PRACOWNIKÓW – fot. Stanislava Kostić

Zakład Literatur Południowosłowiańskich

Ewa Szperlik

Kierownik: dr hab. Ewa Szperlik

prof. dr hab. Bogusław Zieliński

prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Izabela Lis-Wielgosz

prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

prof. UAM dr hab. Joanna Rękas

Urszula Putyńska

mgr Urszula Putyńska

mgr Michał Kucharski

mgr Barbara Jarysz Markaj

mgr Natalia Łozińska

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Anna Gawarecka

prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Agata Firlej

prof. UAM dr hab. Agata Firlej

Urszula Kowalska-Nadolnadr Urszula Kowalska-Nadolna

dr Urszula Kowalska-Nadolna

Anna Skibska

dr hab. Anna Skibska

Joanna Brodniewicz

mgr Joanna Brodniewicz

mgr Anna Kapczyńska

Roman Sliwka

dr Roman Sliwka

mgr Jan Pešina

mgr Adrian Pilarski

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Kierownik: prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska

Paweł Dziadul

dr Paweł Dziadul

dr Emilian Prałat

prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak

dr Monika Wójciak

Irina Jermaszowa

dr Irina Jermaszowa

Osman Firat Bas

dr hab. Osman Fırat Baş

Irina Lorenc

dr Irina Lorenc

Paweł Dziadul

kierownik grantu: dr Dominika Gapska

Zakład Języków Południowosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Patryk Borowiak

dr Patryk Borowiak

prof. UAM dr hab. Natalia Długosz

Magdalena Baer

dr Magdalena Baer

dr Ana Samardžić

mgr Ninoslav Radaković

prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

Karina Giel

dr Karina Giel

Karina Giel

dr Tatiana Ganekova

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych

Magdalena Koch

Kierownik: prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

Galia Simeonova-Konach

prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach

mgr Stanislava Kostić

mgr Stanislava Kostić

mgr Stanislava Kostić

mgr Nadia Czachowska

Adriana Kovacheva

dr Adriana Kovacheva
członkini:

dr Katarzyna Taczyńska
 
-->