UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

SYLWETKI PRACOWNIKÓW – fot. Stanislava Kostić

Zakład Literatur Południowosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zieliński

prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Izabela Lis-Wielgosz

prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

Galia Simeonova-Konach

prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach

dr Joanna Rękas

Ewa Szperlik

dr Ewa Szperlik

mgr Agata Rogoś

Urszula Putyńska

mgr Urszula Putyńska

mgr Michał Kucharski

 


Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Anna Gawarecka

prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Agata Firlej

dr Agata Firlej

Urszula Kowalska-Nadolnadr Urszula Kowalska-Nadolna

dr Urszula Kowalska-Nadolna

Anna Skibska

dr Anna Skibska

Joanna Brodniewicz

mgr Joanna Brodniewicz

mgr Anna Kapczyńska

Małgorzata Balcerzak

mgr Adrian Pilarski

Małgorzata Balcerzak

mgr Małgorzata Balcerzak

mgr Sylwia Czachór

mgr Sylwia Czachór

mgr Joanna Wolska

mgr Joanna Wolska

Roman Sliwka

dr Roman Sliwka

dr Marcela Lhotská

mgr Jan Pešina

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Kierownik: prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska

Paweł Dziadul

dr Paweł Dziadul

dr Emilian Prałat

dr Wojciech Jóźwiak

dr Marinko Zekić

dr Artur Stęplewski

Irina Jermaszowa

dr Irina Jermaszowa

Irina Lorenc

dr Irina Lorenc

Dominika Gapska

mgr Dominika Gapska

Zakład Języków Południowosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Osman Firat Bas

dr hab Osman Fırat Baş

Patryk Borowiak

dr Patryk Borowiak

dr Natalia Długosz

Joanna Dobosiewicz

dr Joanna Dobosiewicz

Magdalena Baer

dr Magdalena Baer

Maja Ivanova

dr Maja Ivanova

mgr Ana Samardžić

mgr Ninoslav Radaković

Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

Karina Giel

dr Karina Giel

Andrzej Szydlak

dr Andrzej Szydlak

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych

Magdalena Koch

Kierownik: prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

Paulina Kudzin

mgr Paulina Kudzin

mgr Stanislava Kostić

mgr Stanislava Kostić

Adriana Kovacheva

dr Adriana Kovacheva
Adiunkt – stażystka podoktorska:

 

dr Katarzyna Taczyńska
-->