UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Rekrutacja

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Anna Kapczyńska

mgr Michał Kucharski

tel. 61 829 4518

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej (Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, s. 382):


Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej UAM w zakładce 

Portal Kandydata.

-->