UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

KIERUNKI

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi następujące kierunki studiów:

W ramach powyższych kierunków Instytut proponuje zdobycie zawodu w następujących specjalnościach:

  • translatorskiej (I st.)
  • kulturowo-turystycznej (I st.)
  • translatorskiej (II st.)
  • kultur południowo- i zachodniosłowiańskich (II st.)

Poza wybranym przez siebie językiem kierunkowym studenci poznają inny język słowiański oraz jeden z języków zachodnich.

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej do prowadzenia zajęć wykorzystują najnowsze metody kształcenia, opierające się na technologiach audiowizualnych. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się zajęcia prowadzone przez wykładowców Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi, oprócz tradycyjnych wykładów i konwersatoriów, zajęcia w formie warsztatowej, skupione przede wszystkim wokół specjalizacji kulturowej i tusrystycznej. Prowadzone są lekcje muzealne, m.in. w Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach (kolekcja ikon) czy spotkania w Cerkwii prawosławnej.

Instytut Filologii Słowiańskiej skupia się również na przystosowaniu procesu kształceniu do potrzeb osób niepełnosprawanych. Oprócz dostosowanych do takich potrzeb nowych warunków lokalowych, IFS uruchomił fakultatywne wykłady otwarte, a także konwersatoria dotyczące podstaw pisma Braille’a.

Każdego roku studenci IFS mogą wziąć udział w licznych wyjazdach, naukowych, wycieczkach i szkołach letnich organizowanych przez pracowników IFS oraz zagraniczne uczelnie partnerskie.

-->