UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

KIERUNKI

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi następujące kierunki studiów:

 • BAŁKANISTYKA (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)
 • FILOLOGIA BUŁGARSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)
 • FILOLOGIA CHORWACKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)
 • FILOLOGIA CZESKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)
 • FILOLOGIA SERBSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)
 • STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE (3-letnie lic. z j. bułgarskim i j. chorwackim i j. bułgarskim i j. serbskim)
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (3-letnie studia licencjackie z językiem rosyjskim)
 • BALKAN STUDIES (2-letnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim)

W ramach powyższych kierunków Instytut proponuje zdobycie zawodu w następujących specjalnościach:

 • translatorskiej (I st.)
 • kulturowo-turystycznej (I st.)
 • translatorskiej (II st.)
 • kultur południowo- i zachodniosłowiańskich (II st.)

Poza wybranym przez siebie językiem kierunkowym studenci poznają inny język słowiański oraz jeden z języków zachodnich.

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej do prowadzenia zajęć wykorzystują najnowsze metody kształcenia, opierające się na technologiach audiowizualnych. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się zajęcia prowadzone przez wykładowców Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi, oprócz tradycyjnych wykładów i konwersatoriów, zajęcia w formie warsztatowej, skupione przede wszystkim wokół specjalizacji kulturowej i tusrystycznej. Prowadzone są lekcje muzealne, m.in. w Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach (kolekcja ikon) czy spotkania w Cerkwii prawosławnej.

Instytut Filologii Słowiańskiej skupia się również na przystosowaniu procesu kształceniu do potrzeb osób niepełnosprawanych. Oprócz dostosowanych do takich potrzeb nowych warunków lokalowych, IFS uruchomił fakultatywne wykłady otwarte, a także konwersatoria dotyczące podstaw pisma Braille’a.

Każdego roku studenci IFS mogą wziąć udział w licznych wyjazdach, naukowych, wycieczkach i szkołach letnich organizowanych przez pracowników IFS oraz zagraniczne uczelnie partnerskie.

 

-->