UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STUDIA

Zarządzenie Nr 294/2018/2019

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z § 4, 5 i 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządzam, co następuje:

1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2019/2020:

1 października 2019 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

2 października 2019 r. – 2 lutego 2020 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2019 r. – 6 stycznia 2020 r.

wakacje zimowe

3 – 16 lutego 2020 r.

zimowa sesja egzaminacyjna

17 – 23 lutego 2020 r.

zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

24 lutego – 16 czerwca 2020 r.

okres zajęć dydaktycznych

10 – 14 kwietnia 2020 r.

wakacje wiosenne

17 – 30 czerwca 2020 r.

letnia sesja egzaminacyjna

1 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 – 27 września 2020 r.

sesja egzaminacyjna

2

  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 30 września 2019 r.
  2. W roku akademickim 2019/2020 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:              1 października 2019 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2019 r., 6 maja 2020 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 3.
  3. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  4. W dniu 31 maja 2020 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki


W ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej działają dwa koła naukowe:

Koło Naukowe Slawistów UAM

e-mail: knsuam@gmail.com

http://knsuam.wordpress.com/

Opiekunowie:

Dr Patryk Borowiak

Przewodnicząca:

Joanna Mueller


Słowiańskie Koło Artystyczne UAM

e-mail: ska.ifs.uam@gmail.com

http://skaifs.wordpress.com/

Opiekunowie:

Prof. Anna Gawarecka

Mgr Joanna Wolska


Najważniejsze inicjatywy kół naukowych IFS:

Festiwal Kultury Słowiańskiej POZNAN SLAVIC FEST

(dawniej znany jako Poznański Festiwal Piosenki Słowiańskiej)

            POZNAN SLAVIC FEST jest inicjatywą Koła Naukowego Slawistów Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. Naszym celem jest promowanie kultury Słowian za pośrednictwem muzyki, literatury, języka, folkloru, tańców, kuchni i innych dóbr z obszaru całej Słowiańszczyzny, tworzonych przez ludzi z kraju i z zagranicy. Festiwal stał się trwałym elementem programu kulturalnego Poznania. PSF jest okazją nie tylko do zaprezentowania swych dokonań artystycznych przed publicznością, ale także daje możliwość spotkania ludzi z różnych regionów kraju, wymiany poglądów i doświadczeń.

KRÓTKA HISTORIA, czyli JAK TO SIĘ ZACZĘŁO:

…emocje były ogromne zarówno dla uczestników, jak i dla organizatorów, choć dla tych drugich zdecydowanie większe. Po raz pierwszy bowiem mieli za zadanie sprostać oczekiwaniom zespołów, solistów oraz tłumnie zgromadzonej publiczności. I udało się! Choć impreza miała charakter studencki, doskonale bawili się wszyscy, którzy przybyli posłuchać muzyki w duchu słowiańskim. Oczywiście na słuchaniu się nie skończyło i uczestnicy wciągnęli publiczność do wspólnego choro, które w takt bałkańskich rytmów, pląsało w Słodowni Starego Browaru. Oprócz wymiany doświadczeń, inspiracji i zawierania nowych znajomości, wszyscy mieli okazję zakosztować ukraińskiego piwa oraz kwasu chlebowego. Przysłowiowym gwoździem programu był występ Kwartetu Jorgi, który w oparach kadzideł, przeniósł publiczność do magicznej krainy dźwięków dawnej Słowiańszczyzny. Dla jednych był to moment do refleksji nad własnymi korzeniami, dla innych okazja do zapoznania się z bogatym i oryginalnym instrumentarium, zaprezentowanym przez zespół. Idea promowania słowiańskiej kultury poprzez muzykę, taniec i śpiew została zapoczątkowana…

I tak nieprzerwanie od dziewięciu lat, to na Dziedzińcu w CK „Zamek”, to w poznańskich klubach, bawimy się w rytmie słowiańskich nut. Grali już u nas m.in.: The Blin’s, Żywiołak, Caci Vorba, Malczyki, Bałkany Śpiewają, Slovian’sky, DVA, Tsigunz Turbo Balkan Groove .

Koordynatorem Festiwalu jest dr Patryk Borowiak (patryk@amu.edu.pl).

http://pfps.wordpress.com/

BALKAN FILM FEST

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM od 2011 roku jest organizatorem Festiwalu Filmowego „Balkan Film Fest”. Festiwal wpisuje się w mapę kulturalną wielu polskich miast. Organizatorzy kierują się chęcią ukazania widzom różnorodności i wysokiego poziomu artystycznego kinematografii krajów z Półwyspu Bałkańskiego (Macedonia, Albania, Serbia, Chorwacja, Bośnia, Bułgaria). To niezwykła, ciągle nieznana, a zarazem niedoceniana, w Polsce kinematografia. Co roku wybierane są filmy, które w niełatwych czasach transformacji oferują odbiorcom świeże i czasami zaskakujące ujęcia otaczającej rzeczywistości.  Festiwal organizują mgr Zvonko Dimoski, dr Joanna Dobosiewicz, dr Natalia Długosz i mgr Stanisława Kostić.

https://www.facebook.com/pages/Balkan-Film-Fest/165455193510509

Studencko-doktorancka konferencja naukowa Słowianie, my lubim…

e-mail: slowianiemylubim@gmail.com

Czasopismo studencko-doktoranckie Balkan United 

http://balkanunited.wordpress.com/

e-mail: balkanunited@gmail.com

-->