UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STUDIA

Zarządzenie Nr 62/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 4, § 5 i § 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2017/2018:

2 października 2017 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
3 października 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
21 grudnia 2017 r. – 2 stycznia 2018 r. wakacje zimowe
1 – 21 lutego 2018 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 21 czerwca 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
30 marca – 3 kwietnia 2018 r. wakacje wiosenne
22 czerwca  – 4 lipca 2018 r. letnia sesja egzaminacyjna
5 – 31 lipca 2018 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 -31 sierpnia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
3 – 16 września 2018 r. sesja egzaminacyjna*

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

§ 2
  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 29 września 2017 r.
  2. W roku akademickim 2017/2018 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2017 r. (Inauguracja roku akademickiego), 30 i 31 października 2017 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 9 maja 2018 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.
  3. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauk i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  4. W dniu 20 maja 2018 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki


W ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej działają dwa koła naukowe:

Koło Naukowe Slawistów UAM

e-mail: knsuam@gmail.com

http://knsuam.wordpress.com/

Opiekunowie:

Dr Patryk Borowiak

Przewodnicząca:

Joanna Mueller


Słowiańskie Koło Artystyczne UAM

e-mail: ska.ifs.uam@gmail.com

http://skaifs.wordpress.com/

Opiekunowie:

Prof. Anna Gawarecka

Mgr Joanna Wolska


Najważniejsze inicjatywy kół naukowych IFS:

 

Festiwal Kultury Słowiańskiej POZNAN SLAVIC FEST

(dawniej znany jako Poznański Festiwal Piosenki Słowiańskiej)

            POZNAN SLAVIC FEST jest inicjatywą Koła Naukowego Slawistów Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. Naszym celem jest promowanie kultury Słowian za pośrednictwem muzyki, literatury, języka, folkloru, tańców, kuchni i innych dóbr z obszaru całej Słowiańszczyzny, tworzonych przez ludzi z kraju i z zagranicy. Festiwal stał się trwałym elementem programu kulturalnego Poznania. PSF jest okazją nie tylko do zaprezentowania swych dokonań artystycznych przed publicznością, ale także daje możliwość spotkania ludzi z różnych regionów kraju, wymiany poglądów i doświadczeń.

KRÓTKA HISTORIA, czyli JAK TO SIĘ ZACZĘŁO:

…emocje były ogromne zarówno dla uczestników, jak i dla organizatorów, choć dla tych drugich zdecydowanie większe. Po raz pierwszy bowiem mieli za zadanie sprostać oczekiwaniom zespołów, solistów oraz tłumnie zgromadzonej publiczności. I udało się! Choć impreza miała charakter studencki, doskonale bawili się wszyscy, którzy przybyli posłuchać muzyki w duchu słowiańskim. Oczywiście na słuchaniu się nie skończyło i uczestnicy wciągnęli publiczność do wspólnego choro, które w takt bałkańskich rytmów, pląsało w Słodowni Starego Browaru. Oprócz wymiany doświadczeń, inspiracji i zawierania nowych znajomości, wszyscy mieli okazję zakosztować ukraińskiego piwa oraz kwasu chlebowego. Przysłowiowym gwoździem programu był występ Kwartetu Jorgi, który w oparach kadzideł, przeniósł publiczność do magicznej krainy dźwięków dawnej Słowiańszczyzny. Dla jednych był to moment do refleksji nad własnymi korzeniami, dla innych okazja do zapoznania się z bogatym i oryginalnym instrumentarium, zaprezentowanym przez zespół. Idea promowania słowiańskiej kultury poprzez muzykę, taniec i śpiew została zapoczątkowana…

I tak nieprzerwanie od dziewięciu lat, to na Dziedzińcu w CK „Zamek”, to w poznańskich klubach, bawimy się w rytmie słowiańskich nut. Grali już u nas m.in.: The Blin’s, Żywiołak, Caci Vorba, Malczyki, Bałkany Śpiewają, Slovian’sky, DVA, Tsigunz Turbo Balkan Groove .

Koordynatorem Festiwalu jest dr Patryk Borowiak (patryk@amu.edu.pl).

http://pfps.wordpress.com/

 

BALKAN FILM FEST

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM od 2011 roku jest organizatorem Festiwalu Filmowego „Balkan Film Fest”. Festiwal wpisuje się w mapę kulturalną wielu polskich miast. Organizatorzy kierują się chęcią ukazania widzom różnorodności i wysokiego poziomu artystycznego kinematografii krajów z Półwyspu Bałkańskiego (Macedonia, Albania, Serbia, Chorwacja, Bośnia, Bułgaria). To niezwykła, ciągle nieznana, a zarazem niedoceniana, w Polsce kinematografia. Co roku wybierane są filmy, które w niełatwych czasach transformacji oferują odbiorcom świeże i czasami zaskakujące ujęcia otaczającej rzeczywistości.  Festiwal organizują mgr Zvonko Dimoski, dr Joanna Dobosiewicz, dr Natalia Długosz i mgr Stanisława Kostić.

https://www.facebook.com/pages/Balkan-Film-Fest/165455193510509

Studencko-doktorancka konferencja naukowa Słowianie, my lubim…

e-mail: slowianiemylubim@gmail.com

Czasopismo studencko-doktoranckie Balkan United 

http://balkanunited.wordpress.com/

e-mail: balkanunited@gmail.com

-->