Roman Sliwka

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – adiunkt, p. 385,

e-mail: roman.sliwka@email.cz

 

 

Facebook