prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – profesor nadzwyczajny, p. 385,

e-mail:  gawarecka@gazeta.pl

 

Facebook