UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wsparcie psychologiczne w IFS

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Psycholog, Borys Szumański, będzie pozostawał do Państwa dyspozycji w pok. 73 (tzw. pokoju rodzica z dzieckiem) mieszczącym się w gmachu biblioteki wydziałowej w poniedziałki między godziną 10:00 a 13:00, w środy między godziną 11:30 a 15:30 oraz w piątki między godziną 10:00 a 13:00. 

Z pomocy mogą skorzystać osoby borykające się z problemami:

• z nauką, 

• z relacjami rodzinnymi i społecznymi,

• z nastrojem i emocjami, 

• ze stanami depresyjnymi i lękowymi, 

• z zaburzeniami snu i odżywiania, 

• wynikającymi z sytuacji związanej z pandemią COVID-19, 

• innymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.

Na spotkanie (bezpośrednie lub zdalne) należy umawiać się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem drogą mailową, wysyłając wiadomość na ten adres.

 

W sytuacji nagłej lub specyficznej mogą Państwo korzystać także z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Centrum zapewnia wsparcie psychologiczne i prawnicze całodobowo, 7 dni w tygodniu pod numerem 061 835 48 65 lub 061 835 48 66.

Ponadto Centrum oferuje możliwość doraźnej rozmowy w postaci telefonu zaufania, pod numerem: 61 192 88 lub 61 835 49 04, codziennie między godziną 19:00 a 7:00.

Osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać z tzw. „cichej linii”, pod numerem 516 183 943 – pomoc jest tu udzielana również w postaci SMS-owej. 

-->