UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STYPENDIA

Studenci WFPiK mogą korzystać ze świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga), a także uzyskać zakwaterowanie w jednym z Domów Studenckich. Ponadto otrzymać mogą stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się tutaj

 

-->