II Dzień Jakości Kształcenia

środa, 24 Maj 2017 11:24

Szanowni Państwo,

w ramach II Dnia Jakości Kształcenia w godzinach 11.30-13.30 w s. 285 odbędzie się w IFS Forum studenckie poświęcone programom kształcenia na studiach I i II stopnia. W jego ramach będą mogli się Państwo spotkać z absolwentami, pracodawcami i władzami IFS, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z propozycjami innowacji programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich.

Do Państwa dyspozycji oddajemy skrzynkę pytań, która będzie dostępna w dniach 24 maja do 30 maja. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii. Prosimy pamiętać, aby pytania dotyczyły programów nauczania.

Serdecznie zapraszamy
IFS

program do pobrania: II-dzien-jakosci

Słowiańskie wędrówki bociana białego – wystawa

środa, 24 Maj 2017 11:18

Prof. dr sc. Žarko Paić w Poznaniu

wtorek, 16 Maj 2017 05:53

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Paicia!

Abstrakt wystąpienia angielskiego:
Autor w wykładzie usiłuje przedstawić trzy paradygmaty współczesnej teorii sztuki obowiązujące dzisiaj: 1/ Odpolitycznienie sztuki jako rodzaj nowej siły dyskursywnej; 2/ Reestetyzacja żywego świata nie odnosi się tyle do orientacji związanych ze sztuką praktyk w okresie posthistorii, co do problemu przetestowania możliwości sztuki, wykraczającej poza własne ramy jako nowe estetyczne wydarzenie i 3/ Zwrot wizualny lub ikoniczny jest zbiorczym terminem na określenie różnych zabiegów, które usiłują wyzwolić wizualną i ikoniczną siłę z reguły logocentryzmu. Inaczej mówiąc, w tworzonych przez nowe media warunkach reprodukcji świata, została podjęta próba przywrócenia obrazu i jego prawa do autonomii.

 

Facebook