UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Natalia Łozińska

mgr Natlia Łozińska>/strong>
Zakład Literatur Południowosłowiańskich
email: lozinskant@gmail.com
dyżur:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

instytucja przyjmująca

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

czas trwania

01.03.-30.04.2013

miejsce pobytu

Nowy Sad, Serbia

Natalia Łozińska o sobie:

Od 2011 roku zasiadam w Radzie Osiedla Naramowice w Poznaniu, od 2015 jestem jej wiceprzewodniczącym. Aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności i Poznania w ramach organizacji pozarządowych.

-->