UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

KADRA

DLA DOKTORANTA

DLA PRACOWNIKA

 

 

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2015/2016

Studia licencjackie I rok

Bałkanistyka mgr Zvonko Dimoski

Filologia bułgarska dr Patryk Borowiak

Filologia chorwacka dr Magdalena Baer

Filologia serbska dr Magdalena Baer

Bohemistyka dr Urszula Kowalska

Slaw-pol z językiem rosyjskim dr Irina Jermaszowa

 

Studia magisterskie I rok

Bałkanistyka mgr Zvonko Dimoski

Filologia bułgarska dr Patryk Borowiak

Filologia chorwacka dr Marinko Zekić

Filologia serbska mgr Stanisława Kostić

Slaw-pol z językiem czeskim dr hab. Anna Gawarecka

 

Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2014/2015

Studia licencjackie I rok

Bałkanistyka – dr Maciej Szymański
Filologia bułgarska – dr Patryk Borowiak
Filologia chorwacka – dr Ewa Szperlik
Filologia serbska – dr hab. Izabela Lis-Wielgosz
Filologia czeska – dr Urszula Kowalska

Slaw-pol z językiem rosyjskim – dr Irina Jermaszowa

Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2013/2014

Studia licencjackie I rok

Bałkanistyka – dr Maciej Szymański
Filologia bułgarska – dr Patryk Borowiak
Filologia chorwacka – dr Ewa Szperlik
Filologia serbska – dr Izabela Lis-Wielgosz
Filologia czeska – mgr Joanna Wolska

Slaw-pol z językiem rosyjskim – dr Irina Jermaszowa

Studia magisterskie I rok

Bałkanistyka – mgr Zvonko Dimoski
Filologia bułgarska – prof. UAM Galia Simeonova-Konach
Filologia chorwacka – prof. UAM Krystyna Pieniążek-Marković
Filologia serbska – dr Anna Skibska
Slaw-pol z językiem czeskim – dr hab. Anna Gawarecka

Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2012/2013

Studia licencjackie I rok

Bałkanistyka – dr Maciej Szymański
Filologia bułgarska – dr Patryk Borowiak
Filologia chorwacka – dr Ewa Szperlik
Filologia serbska – dr Lidia Wiatrowska
Slaw-pol z językiem czeskim – mgr Joanna Wolska
Slaw-pol z językiem rosyjskim – dr Irina Jermaszowa

Studia magisterskie I rok

Filologia bułgarska – prof. UAM Galia Simeonova-Konach
Filologia chorwacka – prof. UAM Krystyna Pieniążek-Marković
Filologia serbska – dr Anna Skibska
Slaw-pol z językiem czeskim – dr hab.Anna Gawarecka

Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2011/2012

Studia licencjackie I rok (obecnie II rok)

Bałkanistyka – dr Paweł Dziadul
Filologia bułgarska – dr Maciej Szymański
Filologia chorwacka – mgr Lidia Nowicka-Comber
Filologia serbska – dr Ewa Szperlik
Slaw-pol z językiem czeskim – mgr Małgorzata Balcerzak
Slaw-pol z językiem rosyjskim – dr Irina Jermaszowa

Studia magisterskie I rok (obecnie II rok)

Filologia bułgarska – prof. UAM Galia Simeonova-Konach
Filologia chorwacka – prof. UAM Krystyna Pieniążek-Marković
Filologia serbska – dr Anna Skibska
Slaw-pol z językiem czeskim – dr hab.Anna Gawarecka

Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2010/2011

Studia licencjackie I rok (obecnie III rok)

Bałkanistyka – dr Joanna Rękas
Filologia bułgarska – dr Patryk Borowiak
Filologia chorwacka – mgr Bartosz Konic
Filologia serbska – mgr Monika Obojska
Slaw-pol z językiem czeskim – mgr Urszula Kowalska
Slaw-pol z językiem rosyjskim – dr Monika Wójciak

-->