UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

in memoriam

dr hab. Marinko Zekić
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Niegdyś lektor języka chorwackiego i serbskiego. Badacz kultur południowosłowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wielokulturowym charakterem Bośni i Hercegowiny i wzajemnym oddziaływaniem dwóch przenikających się kultur – islamskiej i zachodniej. Prowadził zajęcia poszerzające wiedzę na temat geografii, historii, polityki i kultury krajów południowosłowiańskich, kształtując przy tym interkulturową świadomość uczestników zajęć.

najważniejsze publikacje

1. Zekić M., Muslimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskoga svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake, ISBN 978-83-232-3141-7, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016, 507 ss.
2. Zekić M., Mowa nienawiści w bośniacko-hercegowińskim dyskursie publicznym i politycznym, w: Słowo we współczesnych dyskursach, red. Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014, ss 247 – 261.
3. Zekić M., Položaj žena u islamskoj pravnoj i običajnoj teoriji i praksi, w: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. Wanda Laszczak, Daria Ambroziak, Brygida Pudełko, Katarzyna Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, ss 65 – 75.
4. Zekić M., Bośniacki paradygmat jedności w różnicach, w: Dostrzec różnicę, red. Tomasz Bielak, Robert Pysz, Bielsko-Biała 2014, ss. 172 – 183.
5. Zekić M., Droga Chorwacji do Unii Europejskiej – od euroentuzjazmu przez eurosceptycyzm do euro obojętności, w: Spotkania Polsko-Chorwackie, red. Edward Olszewski, Bogusław Zieliński, Toruń 2014, ss 235 – 250.
6. Zekić M., Bošnjačka dijaspora u Njemačkoj u kontekstu muslimanske imigrantske zajednice u zemljama Europske unije, w: Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. Anetta Buras-Marciniak, Marcin Gołaszewski, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, ss. 265 – 278.
7. Zekić M., Przestrzeń pogranicza tożsamościowego w literaturze boszniackiej, w: Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, red. Zvonko Dimoski, Eli Lučeska, Patryk Borowiak, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Институт за старословенска култура – Прилеп, Македонија , Poznań – Prilep, 2015, ss. 235 – 245.
8. Zekić M., Społeczno-polityczne aspekty współczesnej bośniacko-hercegowińskiej diaspory, w: Słowianie w podróży. Tom I. Język i kultura, red. Jolanta Dziuba, Masa Gustin, Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka, Regina Wyżkiewicz-Maksimow, Gdańsk 2016, ss 203 – 220.
9. Zekić M., Muslimanske zajednice u Europi i problem islamofobije, w: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. Anetta Buras-Marciniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, ss. 187 – 198.
10. Zekić M., Odjek sarajevskih hitaca u podijeljenoj Poljskoj 1914.-1918. Značaj Sarajevskog atentata za poljsko pitanje, w: Sarajevski filološki susreti III: Zbornik radova (knj. II), red. Sanjin Kodrić, Munir Mujić, Vahidin Preljević, Sarajevo 2016, ss. 53 – 71.
11. Zekić M., Bosanskohercegovački identitet(i) – mit(ovi) i/ili stvarnost, in: SLAVICA LODZIENSIA 1, red. Anetta Buras-Marciniak, Łódź, 2017, ss. 105-117.

-->