Sylwetki pracowników

Zakład Literatur Południowosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Profesorowie:
prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković
prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz
prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach

Adunkci:
dr Joanna Rękas
dr Ewa Szperlik

Doktoranci:
mgr Agata Rogoś
mgr Urszula Putyńska

mgr Michał Kucharski
mgr Tomasz Maćkowiak

 


Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Profesorowie:
prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Adiunkci:
dr Agata Firlej
dr Urszula Kowalska-Nadolna
dr Anna Skibska

Doktoranci
mgr Joanna Brodniewicz
mgr Anna Kapczyńska
mgr Adrian Pilarski
mgr Małgorzata Balcerzak
mgr Sylwia Czachór
mgr Joanna Wolska

Lektorzy
dr Roman Sliwka
dr Marcela Lhotská
mgr Jan Pešina


Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Kierownik: prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska

Adiunkci:
dr Paweł Dziadul
dr Emilian Prałat
dr Wojciech Jóźwiak
dr Marinko Zekić
dr Artur Stęplewski
dr Irina Jermaszowa
dr Monika Wójciak

Doktoranci:
mgr Dominika Gapska

Lektorzy:
dr Irina Lorenc


Zakład Języków Południowosłowiańskich

Kierownik: prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Adiunkci:
dr Patryk Borowiak
dr Natalia Długosz
dr Joanna Dobosiewicz
dr Magdalena Baer

Lektorzy:

dr Maja Ivanova
mgr Ana Samardžić
mgr Ninoslav Radaković

dr hab Osman Fırat Baş


Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

Adiunkci:
dr Lidia Wiatrowska-Szreder

Lektorzy:
dr Karina Giel

Wykładowcy:
dr Andrzej Szydlak


Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych

Kierownik: prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

Adiunkt – stażystka podoktorska:
dr Katarzyna Taczyńska

Doktoranci:
mgr Paulina Kudzin

Lektorzy:
mgr Stanislava Kostić
dr Adriana Kovacheva
mgr Zvonko Dimoski

 

Facebook