Relacje z otoczeniem

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM na stałe współpracuje z rozmaitymi jednostkami,  włączając się w organizację imprez miejskich np. w roli pośrednika między instytucjami kulturalnymi z krajów kierunkowych IFS, wspierając wiedzą i doświadczeniem w imprezach tematycznych związanych z regionem Bałkanów np. przy okazji występów artystów z krajów bałkańskich. Współpraca z Urzędem Miasta, Wojewódzkim, Sejmikami ma na celu rozwój sieci miast partnerskich pomiędzy Poznaniem, miastami województwa a miastami Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego (tak m.in. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM od lat uczestniczy w negocjacjach, mających na celu przywrócenie dawnej umowy partnerskiej pomiędzy Poznaniem a bułgarskim Płowdiwem).

Instytut Filologii Słowiańskiej wspólnie z innymi organami, takimi jak PTPN, Komisja Slawistyczna przy PAN w Poznaniu, organizacje pozarządowe, placówki dyplomatyczne, ośrodki kultury, wydawnictwa organizuje konferencje naukowe (np. Normalizacja słowiańskich języków literackich), dni kultury (Dni Kultury Bułgarskiej, Dni Kultury Macedońskiej, Dni z literaturą i kulturą serbską), spotkania z pisarzami (np. Alek Popov /Bułgaria/, Dubravka Ugrešić /Chorwacja/), artystami (np. Patrik Kovacovsky /Czechy/, David Černý /Czechy/, Honza Zamojski /Czechy/) i naukowcami (m.in. Roman Madecki /Czechy/, Eli Luczeska /Macedonia/, Diana Iwanowa /Bułgaria/) z krajów, których języki wykładane są w IFS.

Wymienione  jednostki współdziałają również w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć, w tym publikacji wydawanych przez IFS.

Ponadto pracownicy i doktoranci IFS stale współpracują m.in. z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Biorą udział w cyklicznych wykładach otwartych organizowanych przez Muzeum (np. Taniec-obrzęd-rytuał). Obecnie trwa próba wymiany wystaw pomiędzy Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, a Muzeum Etnograficznym w Płowdiwie w Bułgarii. Strony komunikują się poprzez pracowników IFS.

Jak wynika ze Strategii Rozwojowej Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM na lata 2009-2019 „instytut, we współpracy
ze środowiskiem lokalnym, służy rozwojowi Poznania i regionu przede wszystkim dzięki ofercie wysokiej jakości usług edukacyjnych i działalności naukowo-badawczej. Instytut oferuje bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców Poznania: dni kultury krajów południowo- i zachodniosłowiańskich oraz dni kultury bałkańskiej, projekcje filmów, wystawy, wieczory autorskie, wykłady i debaty z osobami tworzącymi kulturową elitę we wspomnianych krajach itd. Umiędzynarodawiając życie kulturalne Poznania i regionu, Instytut rozbija stereotypy medialne związane zwłaszcza
z narodami bałkańskimi i otwiera Wielkopolskę na regiony uważane za mniej wartościowe dla Europy, wywołujące konflikty, zacofane itd.”

IFS organizuje wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich (cykl „Po indeks z Cyrylem i Metodym”) oraz warsztaty dla dzieci z gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z Poznania i Wielkopolski (tego typu działania prowadzone są przez doktorantów i studentów z Koła Naukowego Slawistów UAM). Ponadto IFS wspólnie z Centrum Studiów Otwartych UAM organizuje wykłady otwarte dla seniorów i wszystkich mieszkańców Poznania (cykl „Bo wszyscy Słowianie to jedna rodzina…”).

IFS współpracuje z lokalnymi teatrami alternatywnymi, współprodukując przedstawienia słowiańskich autorów (m.in. Teatr mplusm „Oświadczyny” według Czechowa, „Śluby panieńskie po czesku”, „Underground” Christo Bojczewa i inne).

Instytut Filologii Słowiańskiej jest organizatorem dwóch wielkich festiwali: Balkan Film Fest i Poznan Slavic Fest, które organizuje przy współpracy z poznańskimi kinami studyjnymi, klubami, centrami kultury (w tym Centrum Kultury „Zamek”) itp.

Do wielu działań dla potrzeb kultury, sztuki i nauki IFS udostępnia własną infrastrukturę, w tym sale multimedialne.

KLASA PATRONACKA INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM

W dniu 24 października 2013 roku Dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej podpisała umowę patronacką z Dyrekcją V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Skład delegacji ze strony UAM wyglądał następująco:   Prof. dr hab. Waldemar Łazuga – pełnomocnik Rektora ds. klas akademickich, p.o. Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej Prof. dr hab. Anna Gawarecka, prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (wygłosiła dla uczniów wykład pt. „Bałkańskie rytmy życia”), dr Patryk Borowiak – koordynator klasy ze strony Uniwersytetu, mgr Adriana Kovacheva – lektorka języka bułgarskiego, która w klasie patronackiej prowadzi lekcje z j. bułgarskiego. W ramach umowy uczniowie klasy turystycznej uczą się języka bułgarskiego, słuchają wykładów pracowników IFS UAM, biorą udział w festiwalach i konkursach organizowanych przez IFS. Ze strony Szkoły umowę podpisała pani Dyrektor mgr inż. Barbara Płotkowiak w towarzystwie pani wicedyrektor mgr Magdaleny Rybczyńskiej. Inauguracja i uroczyste podpisanie umowy odbyło się w szkole w towarzystwie uczniów z klas turystycznych.

 

Facebook