O Instytucie

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych Instytutu są studia w zakresie literatury, języka i kultury obszaru środkowoeuropejskiego, zachodnio- i południowosłowiańskiego.

Instytut współpracuje z rozmaitymi jednostkami, inicjując i włączając się w organizację lokalnych wydarzeń np. w roli pośrednika między instytucjami kulturalnymi z krajów kierunkowych , wspierając wiedzą i doświadczeniem w imprezach tematycznych związanych z regionem zachodniosłowiańskim, południowosłowiańskim, z szeroko rozumianym terenem bałkańskim. Od lat Instytut współpracuje z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw południowosłowiańskich, rokrocznie goszcząc w swoich murach ambasadorów oraz członków misji konsularnych.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: filologia bułgarska, chorwacka, serbska, filologia czeska, studia polonistyczno-slawistyczne, a także komparatystyczne studia południowosłowiańskie, unikatowy kierunek bałkanistyka oraz dwuletnie magisterskie Balkan Studies prowadzone w języku angielskim.

Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych historii, literaturze, kulturze, językowi wybranego kraju kierunkowego, na lektoratach prowadzonych przez native speakerów rozwijają kompetencje językowe i translatorskie.

Studenci mają szansę na wyjazd stypendialny do zagranicznych ośrodków akademickich (zwykle dzięki programowi Erasmus Plus). Studenci mogą również skorzystać z oferty wymiany pomiędzy uczelniami polskimi, którą umożliwia Program Mobilności Studentów (MOST).

Zajęcia z praktycznej nauki języków prowadzone są w salach multimedialnych oraz profesjonalnym laboratorium językowym, dającym Studentom możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie języka specjalizacji.

Instytut Filologii Słowiańskiej jest organizatorem dwóch ważnych festiwali: Poznań Slavic Fest (dawniej znany jako Poznański Festiwal Piosenki Słowiańskiej) oraz Balkan Film Fest. Co roku organizowane są wyjazdy zagraniczne studentów na Bałkany organizowane m.in. przez Koło Naukowe dające możliwość poznania kultury oraz języka kraju, poprzez bezpośrednie obcowanie z jego rodzimymi użytkownikami.

 

Facebook