dr Marcela Lhotská

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – adiunkt, p. 385,

e-mail: marcela.lhotska8@gmail.com

 

 

Facebook