dr Maja Ivanova

Zakład Języków Południowosłowiańskich – lektor, p. 384,

e-mail: maya.devmo@gmail.com

 

Lektor języka bułgarskiego w IFS od roku akademickiego 2014/2015. W Bułgarii pracuje jako główny asystent (adiunkt) w Cyrylometodejskim Centrum Naukowym przy Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Wykładała literaturę starobułgarską na Uniwersytecie Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie i na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klemensa Ochrydzkiego. Prowadziła cykl wykładów dla doktorantów na temat „Droga do tekstu i droga tekstu. Żywoty obszerne Cyryla i Metodego”.

Jest autorką monografii „Problemy tekstologiczne w Żywocie obszernym św. Konstantyna-Cyryla Filozofa”, Studia Cyrylometodejskie, tom 22, (Sofia 2013, 336 s.) oraz 70 innych publikacji naukowych (studiów, artykułów, komunikatów naukowych, recenzji i haseł słownikowych). Uczestniczyła w 10 projektach naukowych. Zajmuje się także popularyzacją problematyki cyrylometodejskiej i współczesnej kultury bułgarskiej – w skład tego typu jej dorobku wchodzą: przygotowanie projektów 5 wystaw dokumentalnych, wykłady popularno-naukowe, wywiady, publikacje i prezentacje.

Оbszary zainteresowań badawczych:

  • Cyrylometodiewistyka;
  • Średniowieczna słowiańska hagiografia;
  • Historia literatury;
  • Późna tradycja cyrylometodejska i historia cyrylometodiewistyki;
  • Bułgarski język i literatura

 

 

Facebook