UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe i personalne w IFS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i z pomocą przyszłym potencjalnym pracownikom, czyli naszym studentom, od 20 stycznia 2016 roku uruchomiona została w IFS platforma, w ramach której Instytut chce wspomóc studentów na rynku pracy. Dla wszystkich chętnych otwieramy możliwość indywidualnych bezpłatnych konsultacji z doradztwa personalnego i zawodowego. Może zgłosić się każdy, kto będzie potrzebował pomocy w kontaktach z rynkiem pracy, w budowaniu i planowaniu swojej kariery zawodowej i w rozwiązywaniu problemów zawodowych, które pomogą budować pozycje na rynku pracy. Do każdej spawy będziemy podchodzić indywidualnie, starając znaleźć się optymalne rozwiązania sytuacji.

Pomożemy w:

 przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

 przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,

– poszukiwaniu pracy,

 określeniu preferencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych,

 ocenie potencjału zawodowego i in.

Wszystkie działania mają na celu wsparcie naszych studentów i wskazanie możliwości oferowanych przez rynek pracy dla humanistów, a zwłaszcza filologów.

W II semestrze roku akademickiego 2015/2016 odbyły się spotkania grupowe w formie warsztatów dla zainteresowanych studentów, którzy chcieliby poznać sytuację panującą na rynku pracy, nauczyć się jak profesjonalnie zaistnieć i wypromować siebie na nim. Także w kolejnym roku akademickim planujemy podobne warsztaty i spotkania, do udziału w których już teraz zapraszamy.

Szansą do wymiany doświadczeń związanych z odnalezieniem się na rynku pracy są cyklicznie już organizowane Dni Jakości Kształcenia.

Dyżur doradcy zawodowego podany zostanie wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

dr Magdalena Baer

Zachęcamy również do kontaktu mailowego: magbaer@amu.edu.pl

-->