UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Institut slavenske filologije

Institut slavenske filologije

O Institutu

Institut slavenske filologije je nastavno-znanstvena jedinica u sastavu Odsjeka za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju.

Glavno su područje istraživačkih zanimanja Instituta studiji koji obuhvaćaju književnost, jezik i kulturu srednjoeuropskog zapadno- i južnoslavenskog područja.

Institut surađuje s različitim jedinicama, inicira i uključuje se u organizaciju lokalnih događaja npr. u ulozi posrednika među kulturnim institucijama iz matičnih zemalja podržavajući svojim znanjem i iskustvom u tematskim događajima vezanim uz zapadnoslavensku i južnoslavensku regiju, uz šire shvaćeno balkansko područje. Institut godinama surađuje s diplomatskim predstavnicima južnoslavenskih država svake godine primajući u svoja četiri zida veleposlanike i članove konzularnih misija.

Institut slavenske filologije organizira studij prvoga i drugoga stupnja na smjerovima: bugarska, hrvatska, srpska i češka filologija, polonističko-slavistički studij te komparativni južnoslavenski studij, unikatni smjer balkanistika i dvogodišnji magistarski studij Balkan Studies koji se provodi na engleskom jeziku.

Studenti sudjeluju u nastavi posvećenoj povijesti, književnosti, kulturi i jeziku odabrane zemlje, a na lektoratima koje drže izvorni govornici razvijaju jezične i prevodilačke kompetencije.

Studenti imaju mogućnost stipendijskog putovanja u inozemna akademska središta (najčešće zahvaljujući programu Erasmus Plus). Studenti mogu također iskoristiti priliku razmjene među poljskim učilištima koju omogućuje Program mobilnosti studenata (MOST).

Nastava praktičnog znanja jezika održava se u multimedijalnim dvoranama i profesionalnom jezičnom laboratoriju koji daju Studentima mogućnost usavršavanja kompetencije u okviru jezika za koji se specijalizira.

Institut slavenske filologije organizator je dvaju važnih festivala: Poznan Slavic Fest (ranije poznat kao Poznanjski festival slavenske pjesme) i Balkan Film Fest. Svake se godine organiziraju inozemna putovanja studenata na Balkan, za što je zadužena, među ostalim,  Znanstveni kružok, i tako se pruža prilika upoznavanja kulture i jezika zemlje putem neposrednog dodira s njezinim izvornim korisnicima.


Povijest Instituta

Tradicije poznanjske slavistike sežu u 1918. – to je datum stvaranja Poznanjskog sveučilišta. Prvi od otvorenih odsjeka bio je Odsjek za filozofiju koji je obuhvaćao humanističke i prirodoslovne znanosti. Na novootvorenom sveučilištu posao su našli mnogi istaknuti poljski slavisti kao što su bili: Tadeusz Lehr-Spławiński, Mikołaj Rudnicki ili Henryk Ułaszyn. Od 1925. godine odsjek se počeo dijeliti na uže specijalizirane jedinice, a, među ostalim, nastao je Humanistički odsjek u čiji je sastav ušao Zapadnoslavenski institut.

Nakon Drugog svjetskog rata 1949. godine na Poznanjskom sveučilištu stvorena je Katedra zapadnoslavenskih književnosti čiji se naziv 1952. godine mijenja u Katedru slavenskih književnosti – njezin upravitelj (do 1962.) bio je Stefan Vrtel-Wierczyński. 1965. godine Katedra se proširila za rusističku specijalizaciju i time se preoblikovala u Katedru ruske filologije, a od 1969. Godine u Institut ruske i slavenske filologije. U njegovoj je strukturi, kao Zavod za slavenske jezike i književnosti, funkcionirala do 1988. godine Katedra slavenske filologije. Upraviteljica katedre mnogo je godina bila doc. dr. hab. Halina Pańczyk.

U godinama 1988.-1996. Katedrom slavistike rukovodio je prof. dr. hab. Tadeusz Zdancewicz. Od 1996. do 1999. godine kurator katedre bio je prof. dr. hab. Bogdan Walczak. U listopadu 1999. godine dužnost upravitelja prihvatio je prof. dr. hab. Bogusław Zieliński. 2008 godine Katedra slavenske filologije odlukom Senata Sveučilišta Adama Mickiewicza od dana 30. lipnja 2008. preoblikovana je u Institut slavenske filologije, kojim dan-danas kao upravitelj rukovodi prof. dr. hab. Bogusław Zieliński. Iste je godine došlo i do selidbe Instituta iz Collegium Novum u CollegiumMaius u kojem je i danas njegovo sjedište.


Istraživačke projekte

Osim prigodnih znanstvenih skupova, Institut slavenske filologije organizator je slavističkih poljsko-bugarskih kolokvija (svake druge godine naizmjence sa Sveučilištem Pajsija Hilandarca u Plovdivu) te znanstvenog skupa Jezik, književnost i kultura Slavena nekada i sada (svakih pet godina). Osim toga zaposlenici Instituta autori su i izvršitelji istraživačkog programa Slavenski Pijemont te, zajedno s Povijesnim institutom UAM i Collegium Europaeum Gnesnense UAM, inicijatori interdisciplinarnog programa Slavenski svijet. Sudjelujemo također u drugim međunarodnim istraživačkim programima čiji su organizatori inozemne institucije, npr.: međunarodni hrvatsko-poljski projekt pod naslovom Josip Juraj Strossmayer kojim rukovodi prof. Stanislav Marijanović sa Sveučilišta u Osijeku (Hrvatska) ili istraživački projekt pod naslovom Roman na području bivše Jugoslavije nakon 1990. godine kojim rukovodi prof. Miodrag Maticki sa Sveučilišta u Beogradu (Srbija), dalje: „Žene u društvenom diskursu Bugarske i Poljske – književnost, umjetnost, mediji” projekt je na kojem radi prof. Galia Simeonova-Konach. Pozivamo Vas da se upoznate i s ostalim projektima koji se ostvaruju u Institutu putem posjete internetskih stranica određenih Zaposlenika Instituta.


 Struktura Instituta

U Institutu postoje sljedeći zavodi i kabinet:

  • Zavod za južnoslavenske književnosti

upravitelj: prof. zw. dr. hab. Bogusław Zieliński – e-mail: zielbog@amu.edu.pl

  • Zavod za zapadnoslavenske jezike i književnosti

upravitelj: prof. dr. hab. Mieczysław Balowski – e-mail: balowski@amu.edu.pl

  • Zavod za južnoslavenske jezike

upraviteljica: prof. dr. hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa – e-mail: mawal@amu.edu.pl

  • Zavod za komparativno jezikoslovlje

kurator: dr. hab. prof. UAM Andrzej Sieradzki – e-mail: a.sier@amu.edu.pl

  • Zavod za slavističku kulturologiju

upravitelj: dr. hab. prof. UAM Marzanna Kuczyńska – e-mail: marzanna@amu.edu.pl

  • Kabinet za gender i transkulturne balkanističke studije

upraviteljica: dr. hab. prof. UAM Magdalena Koch – e-mail: mkoch@amu.edu.pl

-->